Stará Boleslav

Hrob Josef Laube a František Vávra

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
JOSEF LAUBE
PRAPORČÍK V.V.
*13.6.1887 +5.8.1946

PLK. MUDr.
FRANTIŠEK VÁVRA
*29.10.1906 +17.8.1987

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Ladislav Staněk

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
LADISLAV
STANĚK
strážmistr italské legie
Poznámka:

Ladislav Staněk, narozen 16.5.1885, Praha-Libeň. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako desátní u 11. pěšího pluku. Zajat 2.11.1916, Gorice. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 25.2.1918 v Asinara. Zařazen byl 22.4.1918 jako rotmistr k 32. pěšímu pluku. Službu v legiích skončil jako strážmistr téhož pluku a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Kunzman

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
JOSEF KUNZMAN
rotm. jízd pl. č. 7.
*15./1.1885, +16./6.1924

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Václav Felix

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV FELIX
MAJOR V.V.
*31.XII.1880 +26.IX.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob František Hošek

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá
František
Hošek
stár 35 roků
Sapp. Batt. č. 8/4.

Padl jako čestná oběť boje.

Na shledanou se těší manželka tvoje,
my spolu žili jak v ráji,
k míru štěstí létlo každý den,
teď srdce moje v sobě tají
jen zármutek a bol a sten.

Budiž mu země lehkou!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Bohuslav Holátko

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 08.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
BOHUSLAV HOLÁTKO
*23.9.1945 +2.8.1965
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Miroslav Franc

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
MIROSLAV FRANC
*11.5.1964 +18.8.1988

Kdo tebe Míro znal
ten rád tě musel mít
proč ty tak mlád
musels od nás odejít.
Poznámka:

fotka vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Navara

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK NAVARA
ZEMŘEL TRAGICKY PŘI OBRANĚ VLASTI!
*16.IV.1906 +8.V.1945
Poznámka:

František Navara se narodil 16.4. 1906 v Toušeni v domku č.5 za místní školou.Ten ale dnes neexistuje.Pocházel z chudé početné rodiny a dětství prožil ve zmíněné obci.Vyučil se obuvníkem u živnostníka Války a stal se velkým příznivcem fotbalu. Za první republiky pracoval jako dělník-pískař při regulaci Labe u firmy Lanna. V roce 1929 se stal obyvatelem Staré Boleslavi a za tři roky na to se v Brandýse nad Labem oženil s Annou Panskou.
Žili ve Vestecké ulici č. 778 a během Protektorátu pracoval jako technický pracovník Luftschutzu. Dne 8.5. 1945 se přidal k osmičlenné skupině povstalců, která operovala v blízkosti vlakového nádraží ve Staré Boleslavi. K vyzbrojení těchto revolucionářů zřejmě došlo v blízkých kasárnách General Forster Kaserne, které v tentýž den německá posádka opustila.František byl ozbrojen pancéřovou pěstí, se kterou ale neuměl zacházet a při snaze zastavit německé nákladní vozidlo blížící se od Mladé Boleslavi k železničnímu přejezdu, mu neopatrností zbraň explodovala v rukách. Na místě byl usmrcen a pohřben dne 10.5. 1945 na místním hřbitově.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr

Hrob Josef Bouček

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
JOSEF BOUČEK
ŘIDIČ ČSD
*11.3.1904
PADL V REVOLUČNÍM BOJI PRO VLAST
V KARLÍNĚ 6.5.1945.
Poznámka:

Josef Bouček se narodil 11.3. 1904 ve Velkém Chlumci v rodině chalupníka se dvěma dětmi.Do školy chodil v Osově a pak se v Praze vyučil obuvníkem.Později začal jezdit u pražské pošty a před druhou světovou válkou se nechal zaměstnat jako řidič ČSD.
S Marií Srncovou z Kostelního Hlavna se oženil v roce 1931 a brzy na to se stal otcem dvou synů Josefa a Jiřího.Rodina se přestěhovala do Staré Boleslavi, kde žili v domku na labském břehu u dnes zaniklé Semiánovi plovárny a v roce 1935 si postavili vlastní dům v ulici Okružní č. 827.
I během Protektorátu byl řidičem autobusové dopravy spojující Starou Boleslav s Prahou a jeho zálibou bylo zahradničení a chov králíků.
Osudným se mu stal šestý květen roku 1945, kdy se i přes přísný zákaz pohybu v autobusových garážích Böhmisch - Mährische Bahn vydaným německou armádou v Praze, pokusil v prostoru dnešního dolního autobusového nádraží Florenc nastoupit do autobusu a odjet pro revoluční posily.Byl však zasažen střelbou z kulometu umístěného na železniční trati.Jeho rozstřílené tělo bylo z vozidla vyproštěno až v noci a přeneseno revolucionáři do dílen garáží.Zde v prosté dřevěné rakvi sbité s prken leželo až do 9.5. 1945 a po skončení bojů bylo převezeno do Staré Boleslavi.Pohřben byl 13.5.1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr

Hrob Karel a František Kohoutovi

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
KAREL KOHOUT
ÚČETNÍ.
*30.XII.1919, 24.III.1945 V ML. BOLESL.

FRANTIŠEK KOHOUT
MALÍŘ POKOJŮ.
*19.X.1914, +2.V.1945 V TEREZÍNĚ.

PADLI PRO ZACHRÁNĚNÍ SVÉHO NÁRODA A VLASTI.
OSUD NEVRÁTÍ CO VZAL - VRACÍ JEDNO JEN,
VZPOMÍNKU, STESK A ŽAL…
Poznámka:

Karel Kohout se narodil v roce 1919 ve Staré Boleslavi jako syn slévačského dělníka. Po ukončení školní docházky vystudoval Vysoké učení technické a po zavření Vysokých škol pracoval jako účetní u firmy Schubert-mlýny Brandýs nad Labem. V době obsazení republiky byl členem sociálně demokratické mládeže a zapojil se do ilegálního odboje. Místem jeho působnosti bylo okolí Mnichova Hradiště a pracoval ve skupině Střed. Skrýval se od roku 1944 a jeho osud se naplnil 23.3. 1945, kdy se stal obětí dodnes neobjasněného zatčení.Během pročesávací policejní akce pod dozorem mělnického a mladoboleslavského gestapa proti tzv.Řepínským partyzánům, byl spolu s dalšími dvěma partyzány a třinácti sovětskými zajatci chycen v lokalitě Babí rokle a odváděn stráží do Nové Vsi. Při pokusu o útěk byl údajnými gestapáky postřelen,/ dle nových poznatků příslušníky Jungvolku/do břicha a na následky zranění druhý den zemřel v mladoboleslavské nemocnici.Gestapo ihned zatklo i jeho bratra Františka Kohouta,malíře pokojů v Zelenči a dne 2.5. 1945 byl popraven.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr