Třebechovice pod Orebem

Heldovo náměstí, Orebitská, Týništská, nezařazeno

Hrob Eda Kříž a Jan Slezáček

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
EDA KŘÍŽ
kpt. let. zkušební pilot
zahynul tragicky
23.9.1952 ve věku 41 let

MJR. JAN SLEZÁČEK
3.10.1914 16.4.1992
Poznámka:

Havárie letounu Avia S – 199, Vidim, Doksy, okr. Česká Lípa. Kpt. Eduard Kříž, zaměstnanec leteckých opraven Kbely, zahynul při pravidelném zkušebním letu za špatných povětrnostních podmínek.
(zdroj: Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Karel Štěrovský

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
KAREL ŠTĚROVSKÝ

*15.9.1938 +11.2.1958
Zahynul tragickou smrtí
při výkonu voj. služby

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Bohumil Krejčí

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
BOHUMIL KREJČÍ
Z NEPASIC – RUS. LEG.
*17.3.1897 +6.7.1952
Poznámka:

Bohumil Krejčí, narozen 17.3.1897, Jeníkovice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 11. zemského pluku, vojín. Zajat Luck, 4.7.1916. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 1.11.1917 v Chersonské gubernii st. Znamenko, zařazen jako vojín záložního pluku 9.12.1917. V legiích skončil jako vojín 4. střeleckého pluku a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Jeníček

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
JENÍČEK
ITAL. LEG.
6.8.1881 29.5.1949
Poznámka:

Antonín Jeníček, narozen 6.8.1881, Třebechovice. V Rakousko-Uherské armádě sloužilu 21. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.5.1917, Kostanieviče. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 23.4.1918, Foligno. Zařazen 14.5.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku, kde také službu 22.10.1919 ukončil a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Macek

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK MACEK
ITAL. LEG.
+20.7.1954 VE VĚKU 63 LET
Poznámka:

František Macek, narozen 20.5.1891, Třebechovice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 18. pěšího pluku jako vojín. Zajat 28.11.1917, Monte Grapo. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 12.7.1918, Sulmona a týž den zařazen k 31. pěšímu pluku jako vojín, kde 16.10.1919 službu skončil jako desátník a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Hanuš

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK HANUŠ
poruč. – pozorov. 3. let. pl.
nar. 17.8.1910, zemř. 8.7.1937
při výkonu let. služby u Zvoleně.
Poznámka:

Havárie letounu Letov Š-328 Kováčová, Zvolen, Slovensko. +pilot des. Antonín Matějíček a pozorovatel por. František Hanuš od 9. letky LP3. Při shozu pouzdra se zprávou ztráta rychlosti a pád před očima skautského oddílu Františka Hanuše.
Hanuš František: v létech 1928-31 úspěšným a oblíbeným vůdcem skautského oddílu v Třebechovicích. Na vojnĕ se stal leteckým navigátorem a také zakladatelem a vůdcem oddílu leteckých skautů ve Zvolenu. Roku 1935 vznikl první takový oddíl v Nitře a v září toho roku br. Hanuš založil a vedl oddíl leteckých skautů ve Zvolenu, který se dva roky zdárně rozvíjel. Dne 8.července 1937 však došlo u lázní Kováčová nedaleko Zvolena při polním vojenském cvičení vinou nesprávné pilotáže k tragické letecké nehodě (střemhlavý pád z výšky asi 50 metrů), při které letec-pozorovatel poručík Hanuš spolu s pilotem vojenského letadla typu Letov Š-328.120 zahynul před očima celého svého oddílu, který byl ve vzdálenosti necelých 100 m nastoupen.
(zdroj: http://www.juntrebech.com/node/160 , Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Jindřich Vlček

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
JINDŘICH VLČEK
VOJÍN ČSL. ARMÁDY V LITOMĚŘICÍCH
+16.10.1947 VE VĚKU 23 LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Josef Krása

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
JOSEF KRÁSA
RUS. LEG.
+16.11.1949 VE VĚKU 71 LET
Poznámka:

Josef Krása, narozen 4.3.1878, Svrabov. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako četař u 11. domobraneckého pěšího pluku. Zajat 3.11.1915, Dubno. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 28.12.1917, Čerkasy. Zařazen 30.1.1918 jako vojín 5. střeleckého pluku, kde službu skončil 31.12.1919 jako desátník a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Kotland

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
JOSEF KOTLAND
RUS. LEG.
+2.6.1946 STÁR 60 LET
Poznámka:

Josef Kotland, narozen 29.3.1886, Opočno. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín 30. zemského pluku. Zajat 6.11.??, Košanice. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 8.11.1918, Jekatěrinburg, zařazen 8.12.1918, útvar neuveden. Službu skončil jako vojín, zvěrolékař nemocnice 2. střelecké divize. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Žáček

Autor: Jaroslav Šváb, 11.10.2006
Umístění: Třebechovice pod Orebem, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV ŽÁČEK
ITAL. LEG.
+7.4.1950 VE VĚKU 52 LET
Poznámka:

Václav Žáček, narozen 11.7.1897, Radňov. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u ??. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.5.1917, Hudilok. Do ČS legií v Itálii zařazen 26.4.1918 jako vojín 34. pěšího pluku, kde službu ukončil jako desátník 28.12.1920. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička