Městec Králové

Hrob Sinitarov Michajlov Andrejevič

Autor: Adam Vykydal, 11.06.2011
Umístění: Městec Králové, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá
СИНИТАРОВ МИХАЙЛОВ
АНДРЕЕВИЧ
НР 1926 +1945

Sinitarov Michajlov
Andrejevič

Věnováno K.S.Č. Městec Kr.
Rok 1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03297
Pomník přidal: Adam Vykydal