Jeníkovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 14.10.2006
Umístění: Jeníkovice, vedle obecního úřadu
Nápis:
HROBŮM V DÁLI.
VAŠE KREV SVLAŽILA KLÍČÍCÍ
SMRT NAŠÍ SVOBODY.

ANDRŽ JOSEF, DUSKA ALOIS, DUSKA RUDOLF, FABIÁN JAN, GRUS VÁCLAV, GRUS JOSEF, HÁJEK JOSEF, HÁJEK VÁCLAV, HRUBÝ JOSEF, HYNEK ALOIS, KAVALÍR JAN, KOPECKÝ JAN, KOPECKÝ FR., KONEČNÝ VÁCL., KAŠPAR RUD., KINCL HERM., KREJČÍ VÁCLAV, MARTÍNEK JOS., NOVÁK JOSEF, NOVÁK JOSEF, PATRNÝ JOS., PODSTATA FR., ROHLENA RUD., ŘEHÁK JOSEF, ŠMÍDA JOSEF, ŠRÁMEK JOS., ŠTANDERA JOS., ŠTANDERA VÁCL., KREJČÍ JOSEF

ČEST A SLÁVA TĚM,
KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOT PRO VLAST.
HŮLKA FRANTIŠEK ZATČEN 4.3.1941 UMUČEN 19.6.1942 V MAUTHAUSENU
VITIK JAROSLAV ZATČEN 10.9.1941 UMUČEN 5.10.1942 V MAUTHAUSENU
RABAS KAREL ZATČEN 23.3.1943 ZEMŘ. 2.5.1944 V BUCHENWALDU
ROHLENA JAROSLAV ZATČEN 7.3.1941 ZEMŘ. 30.5.1945 V HALLE

SVOBODA JE VYKOUPENA UTRPENÍM A ŽIVOTY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-3853
Souřadnice: N50°13'44.49'' E15°0'9.24''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská