Trhové Sviny

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Daniela Tájková, 31.12.2008
Umístění: Trhové Sviny, u silnice směrem na Nové Hrady, u lokality Rejta
Nápis:
MY DALI ŽIVOT, VY DEJTE LÁSKU!
V ODBOJI 6. KVĚTNA 1945 POSVĚTILO SVOU KRVÍ TUTO STAROBYLOU CESTU 10 OBĚTÍ Z TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

V době pořízení aktuální fotografie byl pomník bez desky, která byla ukradena.

"Poblíž silnice na Nové Hrady se nachází památník připomínající události z konce 2. světové války, kdy v květnových dnech místo očekávané svobody zavládl poslední teror ze strany nacistů: „… Během noci na 6. května od Budějovic ustupovala jezdecká divize SS, útvar v plné bojové síle, který byl radiovým spojením varován, že ve Svinech je silné středisko partyzánů. Poté, co se u Otěvěka ozvaly výstřely proti německé jednotce, zahájili Němci časně ráno útok na Otěvěk a Čeřejov, pochytali ve vesnicích asi 30 chlapců, kteří byli ztlučeni a odvlečeni ke Svinům. Potom vtrhla německá jednotka do Svinů. Předseda revolučního národního výboru Ladislav Stráský později vyprávěl, jak k němu domů ráno vtrhl německý důstojník doprovázený dvěma esesáky, který ho považoval ze starostu: „Vypálím a vyvraždím tuto vesnici plnou spiklenců a partyzánů, kteří opovažují střílet na nás ze všech stran!.“ …Kolem páté hodiny večer začali esesáci hnát zajatce po silnici na Nové Hrady. Vepředu vedli skupinu asi dvaceti mužů, byli mezi nimi hlavně mladíci z Otěvěka a Čeřejova, které ráno chytili se zbraní a kteří byli vybráni na popravu. Za nimi běželi ostatní, aby viděli jejich smrt. Prvního ze zajatců zastřelili Němci u svinenské pily, potom přicházeli na řadu další. Zajatci byli hnáni až do Žára, mezitím byly malé skupinky zajatců propouštěny. V přední skupině zajatců zbylo nakonec jen deset živých. Za Žárem byli zbývající zajatci propuštěni. Podél silnice zůstalo ležet devět mrtvých těl." (zdroj: web SK Rejta)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-31466
Pomník přidal: Daniela Tájková

Pomník Jan Smrčka

Autor: Mgr. Petr Kozel, 01.05.2012
Umístění: Trhové Sviny, v zatáčce u silnice směrem k Buškovu Hamru, západně města
Nápis:
JAN SMRČKA
ruský legionář
+29.2.1920
Poznámka:

(zdroj a podrobnosti také: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/pametni-krizek-janu-smrckovi.html )
Pravděpodobně patří a je ošetřován rodinnými příslušníky zemřelého /www.jihoceskekaplicky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-41235
Souřadnice: N48°50'19.17'' E14°37'29.66''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička