Dobrá Voda u Horní Stropnice

Pomník Obětem terorismu

Autor: Marta Nejedlá, 21.09.2009
Umístění: Dobrá Voda u Horní Stropnice, za kostelem
Nápis:
JÁ JSEM PRAMEN ŽIVÉ VODY…
srv. Jan 4.7-18

PAMÁTCE OBĚTÍ TERORISMU

S přispěním
Open Society Fund a dalších dobrých lidí

ZÁŘÍ A.D. 2001

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'24.13'' E14°43'17.47''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Hrob Ivan Ignatijevič Gorbačev

Autor: Pavel Mörtl, 29.03.2021
Umístění: Dobrá Voda u Horní Stropnice, starý hřbitov
Nápis:
КАВАЛЕР ОРДЕНА КР. ЗВЕЗДЫ
МЕДАЛИ ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ
ГВ СТАРШИНА
ГОРБАЧЕВ
ИВАН ИГНАТъЕВИЧ
ПОГИБ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТъ
НАШЕЙ РОДИНЫ
*В 1916Г +28.VII.1945Г
Poznámka:

překlad:
Nositel řádu Rudé hvězdy
medaile za bojové zásluhy
staršina
Gorbačev
Ivan Ignatjevič
padl za svobodu a nezávislost
naší vlasti
* 1916 + 28.VII.1945

další fotografie v příloze - stav před úpravou náhrobku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-31468
Souřadnice: N48°44'31.89'' E14°43'13.13''
Pomník přidal: Marta Nejedlá