Rychnov u Nových Hradů

Pomník Obětem válek

Autor: Milan Lašťovka, 01.09.2021
Umístění: Rychnov u Nových Hradů, u kostela
Nápis:
Marie Panno
ochraňuj nás
před válkou
a ztrátou domova.

Heilige Maria, Mutter Gottes
schütze uns
vor Krieg und
Verlust der Heimat.

Na paměť obětí všech válečných konfliktů a poválečných
útrap na Novohradsku.
.........
Zum Gedenken an die Opfer kriegerischen Konflikte
und das Leid der Nachkriegszeit in der Region Gratzen.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'23.3'' E14°40'37.5''
Pomník přidal: Marta Nejedlá