Dražíč

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 07.05.2010
Umístění: Dražíč, uprostřed obce na návsi
Nápis:
KDE DOMOV MŮJ.

PETERKA FR.
KLŮFA JAN
LIDINSKÝ KAR.
KOBLIŠKA FR.
PILEČEK A.
KOLÁŘ K.
DVOŘÁK JOS.
HOUDEK FR.
KALINA JOS.
JEDLIČKA VÁC.
ZEMAN JOS.
VRBA JOS.
VRBA JAN

PROTI SVÉ VLASTNÍ VŮLI
JSME BOJOVALI A SVOBODNÉ
VLASTI SE NEDOČKALI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10948
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl