Lípa

Památník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Lípa, jihovýchodně od obce
Nápis:
DEN
HELDENMÜTHIGEN KRIEGERN
ÖSTERREICHS UND SACHSENS
3. JULI 1866

REKOVNÝM BOJOVNÍKŮM
RAKOUSKÝM A SASKÝM.
3HO ČERVENCE 1866

Errichtet
vom Domaine – Besitzer
Johann Ritter v. Liebig
1867.

Zřídil
majitel panství
Jan rytíř z Liebigů
1867.
Poznámka:

Pískovcové mauzoleum s kaplí věnované památce padlých rakouských a saských bojovníků. Památka pořízena nákladem barona J. A. Liebiga. Vysvěcena 3. 7. 1867. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 23 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04115
Souřadnice: N50°16'41.41'' E15°44'00.72''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Lípa, východně od obce
Nápis:
3./7.1866

PAMÁTCE
HRDINNÉ PĚŠÍ BATERII Č. 7/XII.
C. K. SETNÍKA JOSEFA KUHNA,
KTERÁ NA TOMTO MÍSTĚ VYTRVALA
DO ÚPLNÉHO KONCE.

ZŘÍDIL KOMITÉT PRO UDRŽOVÁNÍ PAMÁTEK
Z VÁLKY1866 ROKU 1991.
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida stojící na polní hradbě č. VI. Věnovaná památce další rakouské hrdinné baterie č. 7./XII. setníka Josefa Kuhna. Zřídil Komitét na místě kříže typu č. 302A. Pomník odhalen 3. 7. 1991. Bylo zde pohřbeno 11 vojáků. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 407 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04129
Souřadnice: N50°16'43.63'' E15°44'09.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 08.11.2014
Umístění: Lípa, na kraji pole, přes cesta od čp. 42
Nápis:
Na tomto poli
je pohřbeno
140 rakous. a
prus. vojínů.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04131
Souřadnice: N50°16'43.71'' E15°43'38.50''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 08.11.2014
Umístění: Lípa, po pravé straně čp. 32, v ohrazení plotu
Nápis:
(čelo)
Hier ruhen
FERDINAND von NOTZ
geb. 11. Januar 1835 und
GUSTAV FREIHER
von RECHENBERG.
geb. 18. Januar 1834.
Premier Lieutnants im Kge
Preuss. Kaiser Franz Garde
Grenadier Regiment.
Sie starben den Heldentod
für König und Vaterland
am 3. Juli 1866.
Es blüht um euren Frieden
Gedachtnifs goldig schön
Im Siegward euch beschieden
Zum Himmelsein zu eben

(záď)
Zde
klidně odpočívají
FERDINAND von NOTZ
a
GUSTAV
svob. pán RECHENBERG
král. pruští nadporučíci
v gardovém pluku
granátníků císaře Františka
davše život za svou vlast
dne 3. července
1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04118
Souřadnice: N50°16'55.05'' E15°43'58.10''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Florian Ivichich

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Lípa, jižní okraj obce
Nápis:
FLORIAN IVICHICH

c. k. poručík v 20. pěším pluku, padl v bitvě dne 3. července 1866.
k. k. Lieutenant im 20. Inf. Regt. gefallen in der Schlacht am 3. Juli 1866.
Poznámka:

Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu věnovaný rakouskému ppor. Florianu von Ivichichovi od 20. pěšího pluku. Pomník r. 1977 přemístěn k památce č. 193 a r. 1993 instalován na dnešní místo. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 33 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04116
Souřadnice: N50°16'44.04'' E15°43'44.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 08.11.2014
Umístění: Lípa, jižní okraj obce
Nápis:
Zde
leží 17
rakouských
vojínů

3./7.1866
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida na hrobě 17 rakouských vojáků. Tento pomník nahrazuje kříž typu č. 302 zřízený Komitétem roku 1901 a mající č. 385. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 430 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04132, CZE5205-4124
Souřadnice: N50°16'44.73'' E15°43'45.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička