Rozběřice

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, střed obce
Nápis:
DEM EHRENDEN ANDENKEN
DER AM 3. JULI 1866
FÜR
KAISER UND VATERLAND
GEFALLENEN
ACHT OFFIZIERE
UND 296 MANN
DES K. K. INF. – REGIMENTS
HOCH U DEUTSCHMEISTER
NO. 4.

PAMÁTCE
ZA CÍSAŘE A VLAST
DNE 3. ČERVENCE 1866
PADLÝCH OSMI DŮSTOJNÍKŮ
A 296 MUŽŮ
C. K. PĚŠÍHO PLUKU
Č. 4

ERRICHTET VON DEM
UNTERM H PROTEKTORATE
SR K. U. K. HOHEIT
DES ERZHERZOGS EUGEN
STEHENDEN
DEUTSCHMAISTER KRIEGER
DENKMAL – COMITEE.
7. SEPTEMBER 1902

ZŘÍZENO
DNE 7. ZÁŘÍ 1902
PÉČÍ KOMITÉTU
PRO POSTAVENÍ
VOJENSKÉHO POMNÍKU
POD
VYSOKÝM PROTEKTORÁTEM
JEHO C. A K. VÝSOSTI,
ARCIVÉVODY
EUGENA.

?? (deska se jmény členů Komitétu pro postavení vojenského pomníku)

Pozemek pro tento
pomník věnovala
Obec Rozběřice.

Das Denkmal
Grundstück vurde
von der Gemeinde
Rozběřic gewidmet.
Poznámka:

Pomník rakouského 4. pěšího pluku. Monumentální figurální pomník. Na skále z červené litické žuly stojí sousoší vojína podpírajícího raněného důstojníka z mědi. Návrh od sochaře Gustava von Lichtenberga. Sousoší z tepané mědi vyrobila firma Alexandra Nehra z Vídně. Kamenické práce provedl sochař Fr. Slanec. Památka věnovaná plukem byla odhalena 7. 9. 1902. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 343 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04150
Souřadnice: N50°16'01.07'' E15°45'06.76''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Anton von Hohenzollern

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, střed obce
Nápis:
AM 3. JULI 1866 NACH HELDEMU-
TIGEM KAMPFE SCHWER VERWUN-
DET WURDE SEINE DURCHLAUCHT
ANTON PRINZ VON HOHENZOLLERN,
LEUTNANT IM KÖNIGL. PREUSS. 1. GAR-
DE REGIMENT Z. F. DURCH FÜSILIERE
DER 9. COMP. SEINES REGIMENTS
IN DIESES GEHÖFT GETRAGEN.

DNE 3. ČERVENCE 1866 BYL JEHO JASNOST
ANTONÍN PRINC Z HOHENZOLLERŮ TĚŽCE
RANĚN DO TOHOTO DVORCE DONESEN.

ERRICHTET 1907 VOM VEREIN ZUR
ERHALT DER KRIEGERGRÄBER UND
DENKMÄLER V. J. 1866 ZU BRESLAU

OTTO SANDTNER, PRAGUE
Poznámka:

Deska z černé žuly zasazená do pískovcového balvanu na paměť těžkého zranění por. Antona prince von Hohenzollerna od pruského l. pěšího gardového pluku. Deska původně umístěna na domě čp. 9 v obci. Roku 1907 ji zřídil Spolek pro udržování hrobů a pomníků z roku 1866 v Čechách a ve Slezsku z Vratislavi. Z domu však byla sejmuta a po dlouhou dobu uložena na MNV. Pískovcový pomník, v němž je deska zasazena, byl zbudován v roce 1983 A. Zlatohlávkem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 459 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04151
Souřadnice: N50°16'03.68'' E15°45'09.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, Hejcmanka, křižovatka
Nápis:
Das Officiers-Corps
des k. k. Graf Haugwitz
38. Inftr. Regiment zum
bleiben den Erinnerung
an die im Kampfe des
Jahres 1866 gegen Preussen
heldenmüthig gefallenen
Kameraden.

Věnováno od sboru důstojníků
pluku hraběte Haugwitze čís. 38.
Památce roku 1866 padlých na
čestném poli 15 důstojníků a 547
mužů, z větší části Benátčanů.

Es fanden den Tod auf
dem Felde der Ehre:
bei Hühnerwasser.
Hauptm. Adolf Ritter v. Böhm und 36 Mann.
bei Kloster Münchengrätz
die Lieuts. Alex Schlötzer Karl
Anthoine und 62 Mann.
bei Jičín.
Lieut. Karl Simczek und 3 Mann
bei Königgrätz.
Major Rudolf Otto Ritter v. Ottenfeld,
die Hauptleute Hieronymus Gosetti
und Karl Nowotny,
die Oberlieuts Hugo Freiherr v. Wangenheim,
Biagio Bailetti, Victor Gasteiger Edler v. Raben-
stein u. Kobach, Franz Rauch, Lambert Walter,
Karl Wrba, die Lieuts. Gustav Kählig, Gio Batti-
sta Magri u. 446 M. grösstentheits Eingeborne Venetiens.

Für Kaiser und
vaterland gingen
sie freudig in den
Tod.

Sie bleiben fort
an unser Stolz.
Poznámka:

Pomník rakouského 38. pěšího pluku. Vysoký pískovcový kvádrový pomník na vrcholu zdobený plastikou kyrysu a přilby. Na pomníku výčet ztrát pluku v bitvách u Kuřích Vod, Mnichova Hradiště, Jičína a Hradce Králové. Odhalen 7. 4. 1877. Věnován plukem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 16 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04135
Souřadnice: N50°16'04.42'' E15°44'36.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Oběti války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, Hejcmanka, křižovatka
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Ozdobný litinový kříž na pískovcovém soklu. Pomník věnován rodinou rakouskému plukovníku Franzi Bergouovi, veliteli 30. pěšítto pluku. Památka přenesena sem po r. 1981 z Rozběřic od čp. 30. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 18 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04137
Souřadnice: N50°16'04.42'' E15°44'36.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Václav Palletz

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, Hejcmanka, křižovatka
Nápis:
VÁCLAV
PALLETZ
c. k. setník
ve 34. pěším pluku
padl v bitvě u Hradce Králové
dne 3. července 1866.

WENZEL
PALLETZ
k. k. Hauptmann
im 34. Inf. Regiment
gefallen in der Schlacht beu Königgrätz
am 3. Juli 1866.
Poznámka:

Pískovcový jehlanec s křížem z téhož materiálu rakouského setníka Wenzela Palletze od 34. pěšího pluku. Věnován rodinou. Pomník stával v místech památky č. 302. Přenesen r. 1889. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 17 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04136
Souřadnice: N50°16'04.42'' E15°44'36.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník F. Bergon

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, severovýchodně obce, Šrámův kříž
Nápis:
Dem Andenken
Ihres am 3. Juli 1866
gefallenen
Oberst
FRANZ BERGON
gewidmet
vom offiziers – Corps
des k. k. Lin. Inft. Reg. No. 30.

Památce
dne 3. července 1866.
padlého
plukovníka svého
FRANT. BERGONA
věnuje
důstojnický sbor
c. k. řadového pluku
pěšího číslo 30.
Poznámka:

Vysoký pískovcový jehlanec rakouského plk. Franze Bergoua, velitele 30. pěšího pluku. Pomník věnovaný plukem postaven roku 1889. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 208 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04142
Souřadnice: N50°16'07.11'' E15°45'28.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 08.11.2014
Umístění: Rozběřice, naproti benzínové pumpě Hejcmanka, přes hlavní silnici
Nápis:
3.7.1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04144
Souřadnice: N50°16'03.98'' E15°44'34.80''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, Hejcmanka, křižovatka
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

Kříž typu č. 302A na hrobě padlých vojáků zřídil Komitét roku 1897. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 315 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04146
Souřadnice: N50°16'04.95'' E15°44'36.53''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Rudolf rytíř Otto z Ottenfeldu

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, Hejcmanka, křižovatka
Nápis:
Č.N.289
HIER RUHT IN GOTT
RUDOLF RITTER OTTO V. OTTENFELD,
k. k. Major im 38. Jnf. Rgmt. Graf Haugwitz.
Beim Angriff auf Chlum schwerverwundet dekte er mit
seinem Leibe das Heiligste Symbol der Soldatenehre-
-die Fahne-und verblutete auf derselben jede
Hilfe zurükweisend am 4. Juli 1866.
Ehre seinen andenken!

ZDE ODPOČÍVÁ V BOHU
RUDOLF RYTÍŘ OTTO Z OTTENFELDU,
c. k. major 38. pěš. pluku hrabě Haugwitz.
Při srážce u Chlumu těžce raněn, kryl svým tělem
nejsvatější Symbol vojenské cti-prapor-veškerou
pomoc zamítaje na něm ukrvácel dne 4. července 1866.
Čest jeho památce!
Poznámka:

Balvan z litické žuly rakouského mjr. Rudolfa rytíře Otty von Ottenfelda od 38. pěšího pluku. Věnován rodinou r. 1896. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 289 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04143
Souřadnice: N50°16'04.42'' E15°44'36.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Rozběřice, severovýchodně od obce, Šrámův kříž
Nápis:
Zde odpočívá
30 pruských
vojínů.
Padli 3. července
1866.

Hier ruhen
30 preussische
Soildaten
gefallen am 3. Juli
1866.
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida na hrobě 30 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 127 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04141
Souřadnice: N50°16'07.11'' E15°45'28.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička