Všestary

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Všestary, starý hřbitov
Nápis:
Památce
chrabrých vojínů,
kteříž v obvodu obce
VŠESTARY
odpočívají.

Dem Andenken
aller tapferen
Soldaten welcheim
Gebiete der Orsschaft
VŠESTAR
ruhen.
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komítétem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 238 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04073
Souřadnice: N50°15'24.29'' E15°45'35.82''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Kadečka

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Všestary, nový hřbitov
Nápis:
JOSEF KADEČKA
DESÁTNÍK 18. P. PLUKU

nar. 26. X. 1886 ve VŠESTARECH,
zemř. 17. X. 1914 v POLSKÉM
JAWORNÍKU, podlehnuv po
mnoha vysilujících bojích
těžkému zranění, byl uložen
k tichému spánku na
tamňějším hřbitově cizími
a v cizí zemi však s poctou
a láskou hrdiných hodnou
utrpení jeho
a v dáli odpočíval pod
tímto dřevěným křížem
v hrobě, jenž pietňě byl
slovanskými bratry
opatrován a na památku
tuto zobrazen,
a Bůh splnil poslední přání
šlechetné duše zesnulého,
drahé jeho tělo bylo
v únoru 1916, do vlasti
převezeno a zde, k rodné
matičce pochováno.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'29.67'' E15°45'40.17''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Všestary, nový hřbitov, hrob 285
Nápis:
ZA NAŠE BRATRY
PADLÉ V TVÉ OTČINĚ
PŘIJMI POCTU
NEZNÁMÝ RUSKÝ VOJÍNE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04079
Souřadnice: N50°15'30.13'' E15°45'39.12''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Oběti války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Všestary, starý hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívá
jeden
pruský vojín.

Hier ruht in Gott
ein preussische
Soldat.

3./7. 1866
Poznámka:

Kříž typu č. 12 na hrobě 1 pruského vojína. Věnován pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 129 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04072
Souřadnice: N50°15'24.29'' E15°45'35.82''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Všestary, starý hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívá
8 pruských
vojínů.

Hier ruhen
in Gott
8 preiss. Krieger.

3./7.1866
Poznámka:

Kříž typu č. 12 na hrobě 8 pruských vojáků. Věnován pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 128 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04071
Souřadnice: N50°15'24.29'' E15°45'35.82''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Hynek Hayden

Autor: Ivo Šťastný,
Umístění: Všestary, starý hřbitov
Nápis:
Zde leží
Hynek Hayden,
c. k. poručík
v 11. praporu
myslivců.

Hier ruhet
IGNAZ HAYDEN,
k. k. Lieutenant
des 11. Feldjäger –
Bataillons.

3/7 1866
Poznámka:

Malý pískovcový pomník s vysokým ozdobným litinovým křížem věnovaný rakouskému ppor. Ignazi Heydenovi od 11. praporu polních myslivců. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 15 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04070
Souřadnice: N50°15'24.29'' E15°45'35.82''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Wokal

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Všestary, starý hřbitov
Nápis:
JOSEF WOKAL

OBERLIEUTENANT IM. K. K. KAISER
FRANZ JOSEF 1. ARTILLERIE – REGIMENT
BESITZER DES MILITÄR – VERDIENSTKREUZES
MIT KRIEGSDEKORATION, SEINEN IN DER
SCHLACHT BEI KÖNIGGRÄTZ
AM 3TEN JULI 1866.

ERHALTENEN SCHWEREN WUNDEN
ERLEGEN AN 19TEN JULI 1866
ZU WŠESTAR.
Poznámka:

Litinový pomník s vojenskými emblémy rakouského nadporučíka Josefa Wokala od 1. dělostřeleckého pluku. Věnován příbuznými a důstojníky pluku. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 14 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04069
Souřadnice: N50°15'24.29'' E15°45'35.82''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf vojáků z rodiny Volfů

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Všestary, nový hřbitov
Nápis:
JAN VOLF
*21.3.1886
padl u Kovelu 30.1.1916

JOSEF VOLF
major ČSA
*3.2.1883
+ v Bratislavě 18.3.1923

VÁCLAV VOLF
divizní generál
*17.1.1893
sťat v Berlíně 24.10.1942
Poznámka:

divizní generál, in memoriam, Václav Volf, podrobnosti viz http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/110707


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'29.72'' E15°45'37.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička