Svobodné Dvory

Dvorská, Spojovací

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Svobodné Dvory, Dvorská, střed obce
Nápis:
PADLÝM ZA VLAST
1914 – 1918
Poznámka:

Na soklu je kvádr na jehož uliční straně je osazená deska s nápisem, na opačné straně je vytesán nápis. Na levé boční stěně kvádru při pohledu z komunikace je kamenný trn. Na kvádru je socha lva, který se připravuje k výpadu a má pozvednutou pravou tlapu.
Pomník obětem 1. světové války. Odhalen 31.5.1936. V hlavním kvádru pod sochou lva je v měděném pouzdr uložen pamětní list. Obsahuje seznam padlých občanů obce (některé prameny uvádějí 46, jiné 48 občanů). Autorem je Kamenická škola Hořice v Podkrkonoší. Provedli Josef Holeček, Skála. Kvádr nese nápisy, na přední straně: "Padlým za vlast 1914 - 1918", na zadní straně: "Věnováno 31.V.1936 S.K:METEOREM: ZA PŘISPĚNÍ VŠECH KORPORACÍ A OBČANŮ".
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38623
Souřadnice: N50°13'19.71'' E15°46'58.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 10.08.2020
Umístění: Svobodné Dvory, Spojovací, v hale ZŠ, přízemí, vpravo
Nápis:
PRO TRVALOU PAMĚŤ
NA MÍSTNÍ OBČANY,
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ
ŽIVOTY V TRAGICKÉM
OBDOBÍ NAŠEHO NÁRODA
V LETECH
1939 - 1945.
Poznámka:

Ve školní kronice jsou uvedena jména obětí: František Zvěřina, Chaloupky 31; Josef Andrejs, Pálenky 334,; Karel Drtina, čp. 263; Jaroslav Tomášek, zemřel v květnu 1945 doma na následky věznění. Odhaleno 4.5.1947. Autorem je Kamenická škola Hořice v Podkrkonoší.
(zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-38624
Souřadnice: N50°13'22.56'' E15°46'46.88''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička