Pouchov

Velká

Hrob Franz Maron de Rövid

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier ruhet im Gott

Franz Maron
de Rövid

k. k. Major d. R.
Besitzer des k. k. Militär – Ver-
dienstkreuzes mit der Kriegs
dekoration - d. Kriegsmedailie
u. des Offiziersdienstzeichens.
Gest. am 7. September 1880
im 84 Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Frid. August Hahn

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Dem besten Gatten u. Vater
dem treuen Huter dieser
Ruhestätten
k. k. Oberlieutenant d. R.

FRID. AUGUST HAHN

Ökonomie Offizier des
k. k. Truppenspitals,
geb. den 18. März 1827,
gest den 27. Februar 1896.
Ruhe sanft.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob August Stellwag von Carion

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
A. STELLWAG
V. CARION
Hauptman im 9. Artill.
Regmt. Ritter des K. K.
öestr. Ordens der eiser-
nen Krone wurde am
3. Juli 1866 bei Chlum
schwer verwundet, ist am
22. August 1866 den Helden-
tod gestorben.

Tief betrauert von Wittwe
und Kindern.
Poznámka:

číslo 283 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
oddělení V, hrob 50


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03799
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Gustav Gillis

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
GUSTAV GILLIS.
k. k. Lieutenant im Graf
Mazzucheli 10. L. I. R.
geb. 6. Juli 1846 zu Müh-
lenbach in Siebenbür-
gen, verwundet 3. Juli,
gest. 22. August 1866
Tief betrauert von
seinem Vater, Major G.
Gillis der Mutter Adetheil
geb ??? den
Schwestern Adele
und Anna
Ruhe seiner Asche!
Poznámka:

číslo 282 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
oddělení V, hrob 51


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03798
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Krech

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Karel Krech
absolvent c. k. vyšší reálky
z Hradce Králové,
jednoroční dobrovolník p. pl. 33.
Při vykonávání vojenské povinnosti
na ruském bojišti v r. 1914
byl stižen nemocí, které 25. VIII. 1916
u věku 22 roků podlehl.
Poznámka:

oddělení IV, hrob 39


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Alois Vacek

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
ALOIS VACEK

1872 – 1916
Poznámka:

oddělení IV, hrob 61


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Emre Fazekas

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Jtt nyugszik
FAZEKAS EMRE
szüt 1894 év. October lén.
Bihar megye Bályok.
meghalt 1916 Marczius 30
hösthaláth Emelieték.
Bánatos szülei
Fazekas Jmre
és Egri Ertséber
beke poraira!
Poznámka:

oddělní IV, hrob 67


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
?? Ryc?
vojín c. a k. pluku čís. 18
?? 1915 v stáří 32 roků.

?? milý synu, bratře tiše,
mnohý lká pro Tebe hlas,
srdce želí žes tak záhy
opustil Jsi svět i nás.
Poznámka:

v seznamu obětí neuveden žádný pohřbený s počátečními písmeny příjmení "Ry"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Kryšpín

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
KAREL
KRYŠPÍN

ÚČET. PODDŮSTOJNÍK
?? PLUKU
V HRADCI KRÁLOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jakub Koníček

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
??
Jakub Koníček
??
Poznámka:

oddělení IV, hrob 123; vojín, pěší pluk 3, nar. 25.7.1892, zemřel 232.11.1914, příslušnost Morava


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička