Horní Dohalice

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, východní okraj lesa Holá
Nápis:
3/7 1866
Poznámka:

číslo 304 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03714
Souřadnice: N50°17'11.95'' E15°43'7.32''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, jižní okraj lesa Holá
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

Kříž typu č. 302A na hrobě padlých vojáků, počet padlých není znám. Zřídil Komitét roku 1899. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 340 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03716
Souřadnice: N50°17'05.17'' E15°42'44.18''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, východní část obce
Nápis:
Zde klidně odpočívá
sedm král. pruských
vojínů.

Hier ruhen im Freiden
seiben kgl. preussische
Soldaten.

3/7 1866
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida věnovaná 7 pruským vojákům od 7. braniborského pěšího pluku č. 60. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 182 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03700
Souřadnice: N50°17'01.36'' E15°42'31.69''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Julius Bösel

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, východní část obce
Nápis:
Hier ruhet
Der Brave
Im Kriege 1866 gefallen
Musketier
Julius Bösel
3tes Thür. Inft. Regt. No. 71
5te Comp.
Gewidmet von seinen
Angehörigen.
1876.

JULIUS BÖSEL,
střelec král. pruského
pěšího pluku č. 71
Poznámka:

Nízký pískovcový pultový pomník s mramorovým medailónem, postaven roku 1876. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 183 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
Bösel Christian Karl Julius: Musk., 3. Thüringisches Infantrie-Regiment Nr. 71, 5. Komp. Příslušný Gr.-Osterhausen, Kreis Querfurt. Padl 3.7.1866. (zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03701
Souřadnice: N50°17'1.36'' E15°42'31.69''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser, Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, východní část obce
Nápis:
Hier ruhen
37 preussische Soldaten
vom 31 und 71 Jnf.-Reg.

Zde odpočívá
37 pruských vojínů
pěších pluku č. 31 a 71.

3./7. 1866.
Poznámka:

číslo 184 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-3702
Souřadnice: N50°17'1.36'' E15°42'31.69''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, východní část obce
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívá
udatných 50 rakouských
a 75 pruských vojínů
dne 3. července 1866
v boji padlých.

Hier ruhen im Freiden
tapfere 50 österreichische
und 75 preussische Krieger,
welche in der Schlacht am
3. Juli 1866 gefallen sind.
Poznámka:

číslo 185 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-3703
Souřadnice: N50°17'1.36'' E15°42'31.69''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, východní část obce
Nápis:
Hier ruhen
42 brave Soldaten
des Kgl. Preuss. 6. Pomm.
Jnf.-Regts. Nro 49.
Gefallen am 3. Juli 1866.

Tuto odpočívá
42 chrabrých vojínů
král. pruského 6. pěšího pluku
pomořanského č. 49 padlých v bitvě
dne 3. července 1866.
Poznámka:

Pískovcový jehlanec zdobený reliéfem vavřínového věnce a meče 42 pruských vojáků od 6. pomořanského pěšího pluku č. 49. Věnován plukem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 186 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03704
Souřadnice: N50°17'01.36'' E15°42'31.69''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, jihovýchodní část obce
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kříž typu č. 298 s netypovým soklem na hromadném hrobě rakouských a pruských vojáků. Roku 1897 věnoval Komitét. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 299 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-20782
Souřadnice: N50°16'57.82'' E15°42'28.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, jižní okraj lesa Holá
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

Kříž typu č. 302A na hrobě padlých vojáků, počet padlých není znám. Zřídil Komitét roku 1899. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 341 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03717
Souřadnice: N50°17'10.26'' E15°42'37.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Dohalice, jižní okraj lesa Holá
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

Kříž typu č. 302A na hrobě padlých vojáků, počet padlých není znám. Zřídil Komitét roku 1899. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 342 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03718
Souřadnice: N50°17'20.01'' E15°42'48.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička