Čistěves

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, u silnice do Máslojed
Nápis:
SOUDRUHŮM
DNE 3. ČERVENCE 1866
V HRDINNÉM BOJI PADLÝM
VĚNUJE
POMNÍK TENTO
DŮSTOJNICKÝ SBOR
C. K. 61 PLUKU PĚŠÍHO.

Obstlt. Konstantin Gyurich, Hauptm. Andreas Russ, Hauptm. Alois Russwurm, Hauptm. Emil Grf. Kielmansegge, Oberlt. Wilhelm Bar. Bibra, Lieut. Adam Popp, Lieut. Konrad Naldrich, Lieut. Theodor Womaczka, Lieut. Josef Fiala und 304 Mann.

Dela officerii al Cesar si regescu Regimentului No. 61, pentru ce au aflat mortea eroiasca in resbelutu de Königgrätz in 3. Julie 1866.

A cs. és. k 61. gyalog ezred tisztikarától az 1866 julius, hó 3. a Königgrätzi csatában a csatatérnek ezenrészén höshalällal esett bajtársainak.

Vom Offiz. - Corps des k. k. 61 Jnft. Regiments seinen in der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 auf diesen Theile des Schlachtfeldes den Heldentodt gefallenen Kameraden.
Poznámka:

Rakouský pluk velkoknížete ruského následníka č. 61 byl doplňován z Maďarů a Rumunů a náležel brigádě genmjr. von Fleischhackera ze IV. sboru.
Pomník rakouského 61. pěšího pluku. Monumentální pískovcový obelisk zdobený vojenskými odznaky. Práce M. Ježka z Hradce Králové. Věnován plukem.
číslo 34 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03657
Souřadnice: N50°17'31.99'' E15°44'20.10''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, severní okraj obce, rozcestí k lesu Svíb
Nápis:
Dem Andenken
der in der Schlacht hier am
3. Juli 1866
gefallenen Helden.

Památce tří důstojníků
Král. prus. 4. děvínsk. pluku
pěš. čís. 67

Hier ruhen in Gott
Hauptm. v. Hirschfeld.
die Prem Lieutenants
Leue u. v. Jagow.
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida tří pruských důstojníků od 4. magdeburského pěšího pluku č. 67, a to setníka Carla von Hirschfelda, por. Friedricha Otty Leueho a por. Adalberta von Jagowa. Věnoval pluk. Na pomníku chybné č. 216. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 204 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03659
Souřadnice: N50°17'29.52'' E15°44'00.90''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, severní okraj obce, rozcestí k lesu Svíb
Nápis:
Památce
uherského p. pl. č. 6.
hraběte
GORONINI

Dem Andenke
der Gefallenen des Jnf. Regimt.
No. 6. des Grafen
GORONINI.

Padli u Dvora Králové, dne
29. června 1866.
Hptm. Heinr. Millossovich, Hptm. Nedeljko Maric, Hptm. Heinrich Göbl, Hptm. Johann Goika, Hptm. Johann Jaburek, Obltnt. Herman Jagelský, Obltnt. Georg Berger, Leutnt. Joh. von Santa, Leutnt. Alfred Wieser, Leutnt. Wilh. Czerminger a 66 mužů.

Padli u Hradce Králové
dne 3. července
1866.
Hptm. Franz Voitl, Hptm. Vasil Stankovitz, Hptm. Gustav Wachsmann, Obltnt. Alfred Schäfer, Obltnt. Victor Schwab, Leut. Alfred Witte, Leut. Gustav Klandinger, Leut. Freih. v. Kodelli, Leut. Gregor Arsenic a 114 mužů.
Poznámka:

Pomník rakouského 6. pěšího pluku. Vysoká pískovcová pyramida. Památka odhalena 3.7. 1891. Věnoval pluk.
číslo 216 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03663
Souřadnice: N50°17'29.52'' E15°44'00.90''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, severní okraj obce, rozcestí k lesu Svíb
Nápis:
+ 3. 7. 1866
Poznámka:

číslo 232 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03664
Souřadnice: N50°17'29.52'' E15°44'09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Artur

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, severní okraj obce, rozcestí k lesu Svíb
Nápis:
Dem Andenken an
FRANZ ARTHUR
von
KRECKER – DROSTMAR,
Lieutenant des K. K.
Inf. Regt. Nro. 62.
Besitzer des Militär –
Verdienstkreuzes
mit der
Krigsdekoration,
gefallen
am 3. Juli 1866.
Errichtet
von seinen Hinterlassenen
1867.

Zde v Pánu odpočívá
František Artur
z Krecker – Drostmaru
poručík v c. k. pěš. pl. čís. 62
s četnými soudruhy
od c. k. pěš. pluku č. 6.

Friede seiner Asche
und den sämmtlichen im
diesem Grabe mitruhenden
zahlreichen Kameraden
des Inf. Regts. Nro. 6.
Poznámka:

Pískovcový trojboký hranol, věnován roku 1867 rodinou.
Náhrobní pomník poručíka Franze von Krácker-Drostmara od 62. pěšího pluku a četných vojáků od rakouského 6. pěšího pluku. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 160 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03658
Souřadnice: N50°17'29.17'' E15°44'00.29''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, severní okraj obce, rozcestí k lesu Svíb
Nápis:
Dem Andenken
an sine Helden
das regiment.
Památce četných soudruhů
v bitvě dne 3. července 1866
v těchto místech padlých
věnuje
král. pruský 2. děčínský
pěší pluk číslo 27.

Am 3. Juli 1866
starben ??? disem Theile
des Schlachtfeldes
pom. Kgl. Pr. 2. Magdeburgischen
Infanterie Regiment Nro. 27.
den Heldentod
und Wurden todlich verwundet
11 Offiziere,
10 Unteroffiziere und 84 Mann.

Gefallen: Oberstlieutenant v. Sommerfeld, Hauptmann Graf. Fink v. Finkenstein, Premlieutenant v. Witzleben II., Perlepee Fähnriche von Seydlitz und Helmuth 1Vicefeldwebel Rieman und 6 Unteroffiziere und 45 Mann.

Tödtlich verwunder: Hauptmann v. Westernhagen, Hauptmann Dietz, Prem. – Lieutenants von Ramdohr, und von Zedwitz und 4 Unteroffiziere und 49 Mann.
Poznámka:

číslo 205 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866

Sommerfeld, von Constantin: příslušný Magdeburg. Oberst-Lt. und Bataillons-Commandeur, 2. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 27, 1. Bataillon. Zabit 3.7.1866 u Lípy, zásah hlavy.

Witzleben, von Max: příslušný Quedlinburg, Kreis Aschersleben. Prem.-Lt., 2. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 27, 1. Bataillon, 1. Companie. Zabit 3.7.1866 u Lípy, zásah do břicha.

Westernhagen, von Albert: Haupt., 2. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 27, 10. Companie. Podlehl následkům zranění břicha z 3.7.1866.

Dietz, křestní jméno neuvedeno: příslušný Magdeburg. Hauptm. und Compagnie Chef, 2. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 27, 4. Companie. Podlehl následkům těžkého zranění z 3.7.1866 u Lípy.

Zedtwitz, von Hilmer: příslušný Delitzsch. Sec.-Lt., 2. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 27. Podlehl následkům těžkého zranění pravého ramene z 3.7.1866 u Hradce Králové.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03660
Souřadnice: N50°17'29.27'' E15°43'55.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, střed obce
Nápis:
1914 – 1918
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY

KALOUSEK V. 1876 – 1916
MACHAČKA J. 1881 – 1918
BUKOVSKÝ FR. 1886 – 1915
ŘÍHA JOS. 1885 – 1917
BARTON AL. 1883 – 1914
HRUŠKA JAN 1893 - 1914

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03656
Souřadnice: N50°17'20.41'' E15°43'53.79''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, jižní okraj lesa Svíb, u cesty ke křižovatce
Nápis:
K. k. Feldjäger Bataillon No. 8.

Gefallen am 29/6 und 3/7 1866. Oberst und Bataillons Commandant Wilhelm Freiherr von Reitzenstein. Hauptleute Friedrich Quitton Quentin, Ferdinand Nicolay. Oberlieutenants Ludwig Ekstein, Edmund Ritter v. Uhl. Lieutenants Wenzel Kadletz, Karl Pfeiffer, Heinrich Ritter Matoschek, Hermann v. Hebra, August Mainz und 198 Mann vom Oberjäger abwarts.

Den braven Kämpfern die treuen Kameraden 3. Juli 1896.
Udatným bojovníkům věnují věrní spolubratří 3. července 1896

Kovová deska se seznamem 43 podílníků a investorů pomníku.
Poznámka:

Pomník rakouského 8. praporu polních myslivců. Figurální pomník z istrijského vápence. Socha poddůstojníka polních myslivců. Návrh a model provedl sochař a prof. vídeňské výtvarné akademie Viktor Tilgner. Sochařské práce provedli ve Vídni Otto Svoboda a Zd. Ježek v Hradci Králové. Kovové součásti dodaly Salmovské železárny v Blansku. Věnován praporem. Památka odhalena 3. 7. 1896. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 292 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03672
Souřadnice: N50°17'39.65'' E15°43'57.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, jihozápadní okraj lesa Svíb
Nápis:
Památce v těchto místech
dne 3. července 1866
padlých soudruhů věnuje
důstojnický sbor
král. pruského 4. pluku pěšího durynského č. 72

HIER FIEL UND WURDE BESTATTET
DER SECONDE-LIEUTENANT IM KÖNIGL. PREUSS.
4ten THÜRINGSCHEN INFANTERIE REGIMENT No 72
OSCAR KRAEMER
IHM UND DEN IM FELDZUGE 1866 GEBLIEBENEN
8 UNTEROFFIZIEREN UN 100 GEMEINEN DES RE-
GIMENTS WIDMET DIESES ANDENKEN
DAS OFFIZIER CORPS
DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN 4ten THÜRING.
INFANTERIE REGIMENTS No 72.
Poznámka:

číslo 206 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03669
Souřadnice: N50°17'37.14'' E15°43'47.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Čistěves, jižní okraj lesa Svíb
Nápis:
Dem Andenken
der gefallenen Kameraden
des Königlich Preussischen
4. Magdeb. inf. Reg. Nro. 67.
Památce
důstojníků a vojínů
král. pruského
4. devínského pluku
pěšího číslo 67.,
kteří
dne 3. července 1866
v těchto místech v boji padli.

An 3. Juli 1866
starben auf diesen
Feldem den Heldentod und
erhiellen die tödliehe Wunde
die Hauplleute:
Hergast und von Hirschfeld, die Premier Lieutenants von Kummer, Kamlah, von Jagov. Leue Degenkolbe, Fresl, Reissner, die Feldwebel Fabricius und Bagusch, Musikmeister Germendorf, 12 Unteroffiziere und 112 Gemeine.

Sei getreu bis in den Tod,
so will ich dir die Krone des
Lebensgeben
Offenb. Joh. Kap. 2. Vers 10.

Ausserdem wurden verwundet
8 Offiziere,
22 Unteroffiziere
und 275 Gemeine.
Poznámka:

číslo 158 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03668
Souřadnice: N50°17'40.84'' E15°44'09.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný