Praha 13

Pamětní deska Josef Kovář

Autor: Vladimír Štrupl, 01.12.2019
Umístění: Praha 13, Vlachova 1501/22, na zdi objektu mateřské školy u vjezdu do areálu, za plotem
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH STÁL DŮM Č. 34,
VE KTERÉM ŽIL
JOSEF KOVÁŘ
NAR. 18.8.1899
STATEČNÝ A OBĚTAVÝ SOUDRUH
FUNKCIONÁŘ KSČ A JPT STODŮLKY
KTERÝ ZAHYNUL MUČEDNICKOU SMRTÍ
V MAUTHAUSENU DNE 27.7.1942
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

V Praze 13 je po něm pojmenována blízká ulice - Kovářova.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi