Praha 13

Pamětní deska František Souček

Autor: Vladimír Štrupl, 01.12.2013
Umístění: Praha 13, U Kašny 2/5, na sloupku napravo od vrat
Nápis:
ZDE ŽIL LEGIONÁŘ
FRANTIŠEK SOUČEK
ČETAŘ 12. STŘ. PL. M.R.ŠTEFANIKA
* 28.10.1885 + 6.11.1950
Poznámka:

Grunt č. p. 2 - chudinský, kamenný domeček s klenutými stropy. Na začátku prosince roku 1973 dům převzala rodina pana Jaroslava Hübsche.
Pan Jaroslav Hübsch je majitelem gruntu dodnes a žije v něm se svou manželkou. V letech 1995-2001 dům rekonstruoval a ten je nyní ve velmi pěkném stavu. Při náhodném kopání na zahradě nalezl pan Hübsch v zemi desku s nápisem, že v tomto domě žil legionář František Souček. Pan Hübsch desku obnovil a zazdil do zídky mezi kameny u vchodových vrátek.
(Pramen: STOP, Zpravodaj MČ Praha 13, červen 2009, http://stop.p13.cz/clanek.php?id=3365)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi