Vír

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 06.08.2006
Umístění: Vír, u hotelu Siesta
Nápis:
Padli jsme za vás
vzpomeňte na nás!
1914 – 1918

BLAŽEK AD. 1889-1915
BLAŽEK FR. 1891-1917
HAVEL FR. 1893-1915
HAVLÍČEK RUD. 1880-1919
JELÍNEK JAN 1881-1916
KALA BENED. 1877-1917
KOLÁŘ FR. 1890-1916
KOVÁŘ VINC. 1881-1916
SADÍLEK FR. 1877-1918
SKOUMAL JOS. 1885-1914
ŠENKÝŘ JOS. 1890-1916
VAŠEK JOS. 1873-1914
VAVŘÍČEK LUD. 1896-1917

Hrdá Ves
MENŠÍK AD. 1893-1917
SVÁRA FR. 1896-1917

Věnovali občané 1926.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6101-09472
Souřadnice: N49°33'16.85'' E16°19'43.50''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: David Kosina, 24.09.2016
Umístění: Vír, parčík při hlavním průjezdu obcí Vír, po pravé straně ve směru k přehradě - před domem čp. 93
Nápis:
1939-1945

MIROSLAV COURAL
LADISLAV HÁJEK
FRANTIŠEK HAMŘÍK
VINCENC HAVLÍK
JULIUS JANOUŠEK
LEOPOLD KRAUS
FRANTIŠEK MATUŠKA
ELSA ROTTEROVÁ
JOSEF ROTTER
MIROSLAV ŠPAČEK
EMIL VAŠEK
ELIŠKA VALNEROVÁ

NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6101-9475
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Nikolaj Čursin

Autor: David Kosina, 24.09.2016
Umístění: Vír, hlavní průjezd obcí, po pravé straně ve směru k přehradě - na budově čp. 93
Nápis:
ЛЕЙТЕНАНТ М./С. ЧУРСИН Н. ПЕТРОВИУ
РОД. 6.1.1920 ГОДА ПОГИБ ВОВРЕМЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ БОЕВЫХ ЗАДАНИЙ
20.1.1945 ПРОТИВ ФАШИЗМА.

PORUČÍK Z./S. NIKOLAJ ČURSIN
NAR. 6.1.1920 V ROSTOVĚ,
POLOŽIL ZDE SVŮJ ŽIVOT 20.1.1945.
V BOJI PROTI NĚM. VETŘELCŮM.
Poznámka:

Pamětní deska odhalena v srpnu 1945 při národní vzpomínkové slavnosti v obci Vír.

V obci byla textilní továrna se zásobami drahé vlny a bavlny patřící panu Josefu Rotterovi. Dle zápisů v kronice obce Vír z let 1924 - 1958 přijeli v létě 1941 do obce nacističtí emisaři a továrnu i s vilou, kterou majitel pan Rotter obýval, zabavili. Sám původní majitel továrny i se svou ženou Elsou byli později odvezeni do Nového Města na Moravě a dále do koncetračního tábora, kde zahynuli. Vilu po panu Rotterovi pak obýval jeden z emisarů Valentin Ehm, který terorizoval a udával obyvatele obce. Dle kroniky se ve vile opevnil, nainstaloval před dům elektrická světla a poplašné zvonky.
V oblasti operovala od podzimu 1944 partyzánská skupina, která se počátkem roku 1945 přiblížila k obci a dne 20. ledna 1945 partyzáni přímo zaútočili na vilu. Odstřelovali vilu samopaly, snažili se vhodit do okna ruční granát. Jak uvádí kronika obce, Valentin Ehm byl dobře ozbrojen, sám vyhodil z okna ruční granát, který zabil poručíka Nikolaje Čursina a dále zranil 2 partyzány. Valentin Ehm byl nakonec zabit partyzány dne 4. února 1945 při cestě automobilem z obce Věstín.
(zdroj: Kronika obce Vír z let 1924 -1958 a z let 1958 -1976)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6101-9474
Souřadnice: N49°33'25.27'' E16°19'36.09'' (budova čp. 93)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Julius Janoušek

Autor: David Kosina, 25.09.2016
Umístění: Vír, hřbitov, první odbočka vpravo při výjezdu z Víru na Věstín, u domu čp. 40
Nápis:
JULIUS JANOUŠEK
1903 - 1943
ZAHYNUL V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE.
Poznámka:

Pamětní kniha obce Vír uvádí, že ve válečných letech došlo k velkému úbytku místního práceschopného obyvatelstva z důvodu odvádění pracovních sil na těžkou práci do Německa. Zřízené pobočky úřadu práce vystavovaly občanům pracovní knížky. K tzv. "odvodu" na práci musely ženy do 50 let věku. Dále velmi ubylo mužů - dělníků, kteří museli odejít do Německa, kde pracovali v krutých podmínkách po mnoho hodin denně za špatného zásobování i bydlení, navíc v nebezpečných podmínkách, kdy pracovali s nebezpečnými materiály.
Kronika obce Vír uvádí celkem 3 muže, kteří se z nelidské otrocké práce v Německu již domů nevrátili.
Jedním z nich byl i pan Julius Janoušek (*1903 - +1943), dělník textilní továrny z Víru, který byl v Německu popraven.
(zdroj: Kronika obce Vír z let 1924-1958 a z let 1958 - 1976)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Miroslav Coural

Autor: David Kosina, 25.09.2016
Umístění: Vír, hřbitov, první odbočka vpravo při výjezdu z Víru na Věstín, u domu čp. 40
Nápis:
RODINA
COURALOVA
MIROSLAV
1907 - 1945
Poznámka:

Pamětní kniha obce Vír udává seznam obyvatel obce, kteří byli v německých žalářích a koncentračních táborech krutým způsobem mučeni a poté popraveni.
Na seznamu je uveden i pan Miroslav Coural (v kronice uvedeno datum narození 17.11.1907), který zemřel dne 7.4.1945 v koncentračním táboře Mauthausenu. Byl továrním dělníkem a byl zatčen dne 4.3.1945 pro podezření ze styku a napomáhání partyzánům.
Dle databáze vězňů koncentračního tábora Mauthausen byl v KT vězněn pan Miroslav Coural, narozen 17.4.1907, bydlištěm v obci Vír, který byl nejprve vězněn na gestapu v Brně a dne 8.4.1945 byl transportován do KT Mauthausen, kde byl dne 10.4.1945 popraven (v plynové komoře).
(zdroje: Paměti obce Víru z let 1924-1958 a z let 1958-1976, http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mauthausen/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina