Velká Bíteš

Pamětní deska Josef Robotka

Autor: Jan Goláň, 22.04.2009
Umístění: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí, fasáda domu na náměstí
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL

JOSEF ROBOTKA
PLUKOVNÍK GEN. ŠTÁBU
GENERÁLMAJOR IN MEMORIAM

VÝZNAMNÁ OSOBNOST
PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE V RADĚ TŘÍ.
POPRAVENÝ V DOBĚ TOTALITNÍHO REŽIMU
ROKU 1952
Poznámka:

Podrobněji viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Robotka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Goláň

Lípa svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí, před budovou radnice
Nápis:
bez názvu
Poznámka:

Město Velká Bíteš má dva jubilejní stromy - Lípy svobody - které připomínají význačné události: Založení Československa a jeho padesáté výročí.
Lípa svobody z roku 1919
První (starší a známější) roste na náměstí před budovou radnice, kde byla vysazena po první světové válce na památku založení Československa. Bližší informace zapsal místní rodák profesor Karel Hustý:
„Po převratu 1918 přišla výzva, aby se všude na náměstích a návsích v našich obcích vysazovaly na památku vytvoření samostatné Československé republiky lípy Svobody. I u nás se představitelé města shodli, že ta učiní a určili místo před radnicí. Usnesení o tom přijalo obecní zastupitelstvo na jaře roku 1919.“
Sázení si vzala na starost Tělocvičná jednota Sokol a 21. dubna 1919 dostala lípa slavnostně nové místo a jméno.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_svobody_(Velk%C3%A1_B%C3%ADte%C5%A1)#Lípa_svobody_z_roku_1919 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Lípa svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí, vedle sochy sv. Jana Nepomuckého
Nápis:
bez názvu
Poznámka:

Město Velká Bíteš má dva jubilejní stromy - Lípy svobody - které připomínají význačné události: Založení Československa a jeho padesáté výročí.
Lípa svobody z roku 1968
Druhá lípa také roste na náměstí, ale poblíž sochy svatého Jana Nepomuckého. Připomíná 50. výročí založení Československé republiky. Výzvu k celostátnímu vysazování lip tehdy rozeslal Sbor ochrany přírody při národním muzeu v Praze. Zasazena byla večer před 28. říjnem 1968.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_svobody_(Velk%C3%A1_B%C3%ADte%C5%A1)#Lípa_svobody_z_roku_1968 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Busta Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí, na sloupu před radnicí
Nápis:
T G M

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká