Studnice

Pamětní deska manželé Musilovi

Autor: Martin Drápalík, 08.10.2006
Umístění: Studnice 21, dům čp. 21
Nápis:
PAMÁTCE
OBĚTAVÝCH ODBOJÁŘŮ
CYRILA MUSILA
1907-1977
ČS. LYŽAŘSKÉHO REPREZENTANTA
A OLYMPIONIKA
A JEHO MANŽELKY
RŮŽENY
ROZ. BRÁZDOVÉ
1900-1987
V TOMTO DOMĚ BYLO
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY CENTRUM
NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÉHO
ODBOJE NA NOVOMĚSTSKU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-09710
Pomník přidal: Martin Drápalík