Adamov

U Kostela

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Pavel Kodytek, 21.12.2009
Umístění: Adamov, U Kostela, poblíž kostela sv. Barbory
Nápis:
9.5.1945
VÁM PODĚKOVÁNÍ
A LÁSKU VÁM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-43255
Pomník přidal: Pavel Kodytek

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Kodytek, 21.12.2009
Umístění: Adamov, U Kostela, poblíž kostela sv. Barbory
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH ADAMOVSKÝCH OBČANŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918
FR. BERNHAUER
EM. EMPERGER
JAN FEJFAR
C. HANDL
RUD. HANDL
ANT. HNÁT ML.
ANT. HNÁT ST.
JAN JAŠEK
FR. MACH
JOS. NOVÁK
JOS. RUTA
LINH. SRBA
MIL. ŠTEFL
VIL. ŠUŠLÍK
OTTO VITOUCH
JOS. ŠVAMBERK
1939 - 1945
FR. MACHÁČEK
JAR. ŠKRABAL
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-17907
Pomník přidal: Pavel Kodytek

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Pavel Kodytek, 21.12.2009
Umístění: Adamov, U Kostela, poblíž kostela sv. Barbory
Nápis:
1939 – 1945

ING. PLACÁK JAN
KOŘÍNEK OTAKAR
KALA JOSEF
MATUŠKA ALOIS
RYZÍ JOSEF
ŠTARMAN ZDENĚK
VOLESKÝ LADISLAV
ZELENÝ JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-43254
Pomník přidal: Pavel Kodytek