Náměšť nad Oslavou

Lípa svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Náměšť nad Oslavou, náměstí Míru
Nápis:
bez názvu
Poznámka:

Lípa republiky byla vysazena 25. října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku ČSR. Podrobnosti uvádí zápis v kronice.

Zápis v kronice Náměště nad Oslavou, sv II., 1945 — 1973, s. 263 : ” Oslavu 50. výročí vzniku naší republiky uspořádal MěstNV spolu s organizacemi NF dne 25. října s následujícím programem:

Dopoledne bylo sázení “Stromů svobody” a) v parku na nám. 9. května b) v parku na nám. Míru c) v Družstevní ulici d) u ZDŠ v Husově ulici
Žáci místních ZDŠ, Junáka, žáci učňovské školy a učni internátu OPP sešli se před lidovou školou umění v 10, 30 hod., po krátkém projevu o tradici a významu stromů republiky, převzali je a zasázeli na určených místech.”

Komentář: Lípa svobody na Náměstí 9. května (nyní Masarykovo nám.) byla zlikvidována při celkové přestavbě náměstí v 90. letech 20. stol. Lípa svobody na Náměstí Míru roste dodnes (15. 1. 2017). Lípa svobody v Družstevní ulici roste dodnes. Lípa svobody u Základní školy na Husově ulici byly pokácena kvůli stavbě sochy lidového milicionáře — pomníku oslavy 25. února 1948, který byl odhalen 24. 2. 1979. Pomník byl odstraněn v r. 1990 a nyní je onom místě parkoviště. Obě dosud stojící lípy svobody nejsou nijak označeny.

(zdroj: https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-svobody-na-namesti-miru-v-namesti-nad-oslavou/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká