Boršice u Blatnice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Tichý, 16.08.2007
Umístění: Boršice u Blatnice, u kostela
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
VE SVĚT. VÁLCE 1914 - 1918
JAN GÁL PADL 23.8.1914 31 LETÝ
JOSEF SMOLEJ PADL 1914 42 LETÝ
JOSEF GOREL PADL 4.3.1915 24 LETÝ
JAN MASAŘÍK PADL 1915 41 LETÝ
JOSEF SLANÍK PADL 7.4.1916 41 LETÝ
JAN JEGLA PADL 6.10.1916 19 LETÝ
ANTONÍN HÁJÍČEK PADL 26.2.1917 35 LETÝ
JOSEF HLOŽEK PADL 22.9.1917 20 LETÝ
JAN OTÁHAL PADL 1917 31 LETÝ
JOSEF HOŘČICA PADL 10.3.1918 25 LETÝ
JAN POMYKAL PADL 18.4.1916 23 LETÝ
JOSEF ZLOMEK PADL 9.5.1915 35 LETÝ
VĚNOVALA OMLADINA
POZŮSTALÍ PADLÝCH
Z OBCE BORŠIC
Poznámka:

V CEVH vedeno jako pomník Obětem 2. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00907
Souřadnice: N48°55'55.8'' E17°34'28.56''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 16.08.2007
Umístění: Boršice u Blatnice, u kostela, přes cestu proti pomníku Obětem 1. světové války
Nápis:
NA PAMĚŤ
PADLÝM PARTYZÁNŮM
OBCE BORŠICE U BLATNICE
KTEŘÍ ROKU 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU VLASTI

ANTONÍN HRABAL 6.5.1925
JAROSLAV HURÁB 12.5.1927
JOSEF NOŽIČKA 23.3.1923
JAN ONDRA 28.8.1904
LUDVÍK RYGL 9.8.1910
ANTONÍN ZLOMEK 8.10.1921
Poznámka:

Antonín Hrabal (*16.5.1921 Boršice u Blatnice – † únor 1945 Brno, Kounicovy koleje) rolnický syn, bydlištěm v Boršicích u Blatnice čp. 3. Odešel se skupinou deseti dobrovolníků na Slovensko na pomoc SNP. Zúčastnil se bojů v oddíle Miloše Uhra pod Javořinou. Po návratu byl zatčen 23. 12. 1944 v Boršicích (při obklíčení obce německými policejními silami), následně v únoru r. 1945 popraven. (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5183)
Jaroslav Huráb (*15.5.1927 Boršice u Blatnice – † únor 1945 Brno, Kounicovy koleje) rolnický syn, bydlištěm v Boršicích u Blatnice čp. 102. Odešel se skupinou deseti dobrovolníků na Slovensko na pomoc SNP. Zúčastnil se bojů v oddíle Miloše Uhra pod Javořinou. Po ústupu ze Slovenska a návratu do Boršic byl zatčen. Vězněn v Uherském Hradišti do 10. 1. 1945, poté v Brně, následně zde v únoru r. 1945 popraven. (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5184)
Josef Nožička (*23.3.1923 Boršice u Blatnice – † únor 1945 Brno, Kounicovy koleje) rolnický syn, bydlištěm v Boršicích u Blatnice čp. 127. Zorganizoval skupinu deseti mladých mužů na pomoc SNP. V září 1944 překročili moravsko-slovenskou hranici a byli přijati do oddílu Miloše Uhra. Po ústupu na Moravu se skrývali doma v bunkrech. Nožička zatčen 22. 12. 1944 ve večerních hodinách a odvezen do Velké nad Veličkou. Ráno 23. prosince musel identifikovat zatčené partyzány. Vězněn v Brně v Kounicových kolejích; rodina s ním udržovala kontakt prostřednictvím jednoho z dozorců, tak se dověděla také o jeho smrti v r. 1945. (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5189)
Jan Ondra (*28.8.1904 Boršice u Blatnice – † únor 1945 Brno, Kounicovy koleje) rolnický syn, bydlištěm v Boršicích u Blatnice čp. 89. Uschovával zbraně a munici pro partyzány, poskytoval jim pomoc. Zatčen 23. 12. 1944, popraven v únoru 1945 v Brně). (Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5190)
Antonín Zlomek (*8.10.1921 Boršice u Blatnice – † únor 1945 Brno, Kounicovy koleje) rolnický syn, bydlištěm v Boršicích u Blatnice č. 22. odešel se skupinou deseti dobrovolníků na Slovensko na pomoc SNP; zúčastnil se bojů v oddíle Miloše Uhra pod Javořinou. Po ústupu se zdržoval v Boršicích, kde zatčen po obklíčení Boršic německými policejními silami 23. 12. 1944, popraven v r. 1945 v Brně. (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5537)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00882
Souřadnice: N48°55'56.52'' E17°34'28.14''
Pomník přidal: Petr Tichý
Doplnění informací: Lenka Šimčíková