Boršice (u Buchlovic)

čp. 23, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: I. Pochobradská, J. Šváb, 20.09.2006
Umístění: Boršice (u Buchlovic), před poštou
Nápis:
VZPOMÍNKU PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – VĚNUJÍ OBČANÉ Z BORŠIC – 1918

DONÁTEK FAB. 1914
MATĚJKA VÁCL. 1915
KOČENDA JOS. 1915
TRÁVNÍČEK JAN 1914
ŠIMÍK JOS. 1915
KRSIČKA FRANT. 1915
DUDEŠEK ALOIS 1914
KUŘINA FRANT. 1915
ZABRANSKÝ JOS. 1915
TOMÁŠŮ TOMÁŠ 1914
BRZYCA FRANT. 1915
ŽIŽLAVSKÝ JOS. 1915
POLÁŠEK MART. 1915
ZÁVODA BERN. 1915
KUTÁLEK JOS. 1916
ZABRANSKÝ JAK. 1917
VÁVRA MART. 1918
VOZÁR JAN 1918
BILÍK TOMÁŠ 1918
ŠIMON MART. 1918
HLAVÁČEK JAN 1918
TAŤÁK JOS. 1918
TOMEŠEK ANT. 1918
PERNIČKA FRANR. 1918
LORENC JIŘÍ 1918
DVOULETÝ JOS. 1916
PAVLÍNEK RUD. 1916
BILÍK CELEST. 1916
JANÍK ANAST. 1917
TOMÁŠŮ JAN 1916
PAVLÍNEK JAN 1917
CIGOŠ JAN 1916
OTRUSINA VIN. 1917
HELIA IGNÁC 1916
TAŤÁK ANTON. 1917
MARTYKÁN FRANT. 1914

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00881
Souřadnice: N49°3'43.57'' E17°21'0.72''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská a Jaroslav Šváb

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: I. Pochobradská, J. Šváb, 20.09.2006
Umístění: Boršice (u Buchlovic), při výjezdu z náměstí směr Buchlovice, velká křižovatka
Nápis:
V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST TITO OBČANÉ BORŠIC U BUCHLOVIC
FRANTIŠEK KOŽELUHA, JAN SVOBODA, JOSEF SEIDLER, MATYLDA SEIDLEROVÁ, VLADIMÍR SEIDLER
ČEST JEJICH PAMÁTCE

VOJÁCI RUMUNSKÉ ARMÁDY, KTEŘÍ PADLI PŘI OSVOBOZOVÁNÍ OBCE BORŠICE U BUCHLOVIC ZE DNE 29. DUBNA 1945
MERCULESCU CONSTANTIN, PETREANU NICOLAE, MANEA ION, SANDU PETRE, STANESCU ALECU, MIERLUSCA CONSTANTIN, CRISTIAN ION VASILE
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00873
Souřadnice: N49°3'51.02'' E17°21'7.01''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská a Jaroslav Šváb

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 03.08.2018
Umístění: Boršice (u Buchlovic), hřbitov
Nápis:
Z ÚCTY A VDĚČNOSTI
VĚNUJÍ
FARNÍCI BORŠIČTÍ
SVÝM
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918.

BŮH OSLAVÍŽ DUŠE JEJICH
NA VĚČNOSTI!

PADLÍ Z BORŠIC:
JANÍK ANASTAS
BILÍK TOMÁŠ
KUŘINA FRANTIŠEK
ZAVODA BERNARD
VAVRA MARTIN
ŠIMON MARTIN
OTRUSINA VINCENC
MARTYKAN FRANTIŠEK
DUDEŠEK ALOJS
PERNIČKA FRANT.
KOČENDA JOSEF
ZÁBRANSKÝ JAKOB
ZÁBRANSKÝ JOSEF
BILÍK CELESTIN
KUTÁLEK JOSEF
HELIA IGNÁC
ŽIZLAVSKÝ FRANT. a JOS.
TOMÁŠŮ JAN
KRSIČKA FRANT.
DVOULETÝ JOSEF
MATĚJEK VÁCLAV
BRZICA FRANT.
POLÁŠEK FABIÁN
PAVLÍNEK JAN
CIGOŠ JAN
TATÁK JOSEF

PADLÍ Z TUČAP:
VYCUDILÍK FILIP
SÝKORA JAN
KOČENDA KRISTIÁN
VŠETULA ŠTĚPÁN
VANDA JOSEF

PADLÍ ZE ZLECHOVA:
CIGOŠ ANTONÍN
CIGOŠ FRANTIŠEK
SMĚLÍK TOMÁŠ
VACULÍK LUKÁŠ
Poznámka:

autor: J. PELIKÁN, OLOMOUC


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-38640
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Stanislav Mikula

Autor: Brigita Petrášová, 03.08.2018
Umístění: Boršice (u Buchlovic), hřbitov
Nápis:
STANISLAV
PLK. LETECTVA V. V.
*1918 +2006
BOJOVAL 1939 – 1945
V ČS. LEGIONU V POLSKU, SSSR
ČS. PRAPORU II. VÝCHODNÍM
STŘED. VÝCHOD, S. AFRIKA
ČS. 311. BOMB. PERUŤ V BRITÁNII
Poznámka:

- narozen 2. 5. 1918 v Boršicích
- v roce 1939 odešel bojovat do Polska proti Německu, ústup do SSSR
- transportem se dostal na Střední východ
- vojensky nasazen v Sýrii, Libanonu a u Tobrúku
- odjel přes Afriku, Velkou Británii a Severní Ameriku na Bahamy, kde prodělal protiponorkový výcvik jako letec britské 111. operační výcvikové perutě
- krátce působil jako člen 311. bombardovací perutě
- po válce pracoval do únorového převratu v roce 1948 v armádě, poté se stal nepohodlným režimu – vykonával dělnické profese a nakonec se stal leteckým technikem
- po roce 1989 rehabilitován
(zdroj: http://www.pametnaroda.cz )

- zahynul tragicky v Napajedlech – pádem pod vlak při vystupování z něj.
- v Boršicích u Buchlovic je soukromé muzeum plk. letectva Stanislava Mikuly
(zdroj: Brigita Petrášová)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Vincenc Cigoš

Autor: Zdenda Mrlík, 13.06.2020
Umístění: Boršice (u Buchlovic), hřbitov
Nápis:
RODINA CIGOŠOVA
VINCENC
+1918 VE STÁŘÍ 32 LET.
Poznámka:

foto v uniformě
Cigoš Vincenc, zemřel 2.10.1918, ženatý podsedník z Boršic, syn Josefa Cigoše, podsedníka z Boršic a jeho manželky Cecilie Vávrové,
narozen 4./11. 1881, sezdán s Josefou Kropáčovou.
(zdroj: http://actapublica.eu/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'53'' E17°21'17.92'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf vojáků Rumunské armády

Autor: Zdenda Mrlík, 13.06.2020
Umístění: Boršice (u Buchlovic), hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ HRDINOVÉ RUMUNSKÉ ARMÁDY KTEŘÍ
PADLI AZ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE DNE 29.4.1945
FRT. PETREANU NICOLAIE SOLD. SANDU PETRE
SOLD. MANEA ION SOLD. STANESCU ALECU
SOLD. MERLUSCA CONSTANTIN
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

ostatky exhumovány, na místním hřbitově se nachází pouze pomník, ostatky padlých vojínů byly v roce 1951 odvezeny do Brna na ústřední hřbitov do společného hrobu.
(zdroj: http://www.evidencevh.army.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-918
Souřadnice: N49°3'53'' E17°21'17.92'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Stanislav Mikula

Autor: Brigita Petrášová, 10.08.2018
Umístění: Boršice (u Buchlovic), čp. 23, rodný dům Stanislava Mikuly
Nápis:
NA PAMĚŤ NÁM I BUDOUCÍM,
VÁLKY AŤ JSOU MINULOSTÍ
MÍR NA VŽDY
PŘÍTOMNOSTÍ.

ZDE SE NAR. PLK. LETECTVA

STANISLAV
MIKULA
*2.5.1918 +28.4.2006

VOJÁK OD AFRICKÉHO TOBRUKU A
LETEC 311. ČESKOSL. BOMBARDOVACÍ
PERUTĚ RAF

ZA AKTIVNÍ ÚČAST V BOJI A OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKA V II. SVĚTOVÉ
VÁLCE 1939 – 45 OBDRŽEL ČS. VÁLEČNÝ
KŘÍŽ A DALŠÍ ČS. I ZAHRANIČNÍ
VYZNAMENÁNÍ.

ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

v rodném domě, kde žije manželka Stanislava Mikuly, je umístěno soukromé muzeum, provádí jeho syn.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová