Buchlovice

K Buchlovu, náměstí Svobody, nezařazeno

Hrob Bohumil Tomešek

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Bohumil Tomešek
*30.10.1927 +18.6.1951.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Svatopluk Kropáč

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Rodina Kropáčova
Svatopluk
*16.7.1937 +6.7.1985
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Kliment Hruška

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Kliment Hruška
*23./11.1887. +25./2.1929
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob František Vaculík

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
František Vaculík
npor. let. in. mem.
1. čs. let. pluku „Zvolenský“
5.5.1918 – 20.9.1944
Za svobodu vlasti život položil

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-36964
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Arnošt Zelinka

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
Arnošt Zelinka
rus. legionář
zemř. 12.8.1939,
ve stáří 50 let.
Odpočívej v pokoji!
Slzu v oku, v srdci žal,
co drahé bylo nám to osud vzal.
Poznámka:

Arnošt Zelinka padl do ruského zajetí 9.9.1914 u Janové, do legií se přihlásil ve Vladivostoku 1.4.1918, z legií demobilizován jako vojín 8. střel. pluku 28.12.1919, zdroj: http://www.vuapraha.cz.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Rostislav Kaňovský - Kennedy, Oldřich Kaňovský - Kennedy

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Rostislav Kaňovský – Kennedy
plk. v zál. čsl. letectva příslušník 310. a 311. čs. peruti RAF
*10.5.1919 +14.4.2004

In memoriam
Oldřich Kaňovský – Kennedy
major v zál. příslušník 68. noční stíhací perutě RAF
*5.11.1915 +25.1.2000
Poznámka:

U Oldřicha Kaňovského jde o kenotaf.
Kaňovský Rostislav, plukovník, nar. 10.5.1919, Buchlovice, okres Uherské Hradiště,
osobní číslo Z; F-2198, příslušník 310. peruť RAF, poručík - pilot. Odveden 14.2.1940, Framcie; Marseille, nováček.
Kaňovský Oldřich, podplukovník, nar. 5.11.1915, Buchlovice, okres Uherské Hradiště, osobní číslo Z; F-2157, příslušník 68. peruť RAF, důstojnický zástupce, radista. Odveden 14.2.1940, Francie; Marseille, svobodník čs.
(zdroj hhttp://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Kaňovský Oldřich /Kennedy/, W/O, 787849, 68 Sqdn, ppor./R/pplk., *5/11/15, Buchlovice /Uherské Hradiště , wireless operator.
Kaňovský Rostislav /Kennedy/, F/Lt, 787848 (131111), 310 Sqdn, por./R/plk, *10/05/19, Buchlovice /Uherské Hradiště/, pilot.
(zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Leopold Vaca

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Leopold Vaca
*15.11.1896 +21.4.1970
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Čeněk Skládal

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Čeňek Skládal
vrchní strážmistr SNB
*28.2.1895 +25.5.1974
Poznámka:

Vincenc (obdoba jména Čeněk) Skládal padl do ruského zajetí jako vojín 3. p. pluku 7.7.1916 u Bučačě Monastěriska, do legií vstoupil 21.5.1917 v haličské Otynii a byl zařazen ke 4. střel. pluku, službu v legiích ukončil jako vojín 1. jízd. pluku., zdroj: http://www.vuapraha.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Kenotaf František Vrtala

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK VRTALA
*19.6.1893
padl ve svět. válce na ital. bojišti r. 1918.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-40549
Pomník přidal: Petr Vacek

Kenotaf Jan Navrátil

Autor: Petr Vacek, 29.08.2010
Umístění: Buchlovice, hřbitov
Nápis:
Památce
Jana Navrátila
*15.7.1915
popraveného 25.1.1945
v Praze na Pankráci

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-40550
Pomník přidal: Petr Vacek