Jaroměřice nad Rokytnou

Lípa svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Legionářská, autobusový terminál u hasičské zbrojnice
Nápis:
VE VZPOMÍNCE K NAŠIM PŘEDKŮM,
V ÚCTĚ KE SVOBODĚ A DEMOKRACII,
PRO ŽIVOT V MÍRU A V ÚCTĚ K LIDU,
V ODKAZU ODVAHY A STATEČNOSTI.

NA PAMÁTKU VZNIKU ČESKOSLOVENSKA.
28. ŘÍJNA 1918 28. ŘÍJNA 2018
Město Jaroměřice nad Rokytnou

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká