Uherský Brod

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jana Martináková, 27.06.2014
Umístění: Uherský Brod, Svatopluka Čecha, u starého hřbitova
Nápis:
V LETECH 1939 - 1945
VĚNUJÍ OBČANÉ UH. BRODU


ADLER JOSEF, ANDERLE PETR, BABULA RUDOLF, BAĎURA FRANTIŠEK, BACHNER SAMUEL, BÁR FRANTIŠEK, BARTAS OLDŘICH, BENÍČEK VINCENC, MUDr.BERGER WALTER, BĚŤÁK KAREL, BEŤÁK MIROSLAV, BILAVČÍK ALOIS, BLUDSKÝ JAN, BÖCK LEO, BÖCKOVÁ SIDA, BRIEF EDGAR, BRIEF MAX, RNDr.BRUNN FELIX, BURÁŇ JAN, BURÁŇ MIROSLAV, BURÁŇOVÁ MARIE, BÜCHLER MAX, Dr.ČEJKA MILAN, DANÍČEK JOSEF, DVOŘÁK MIROSLAV, ĎURĎA ŠIMON, FRÝDEK JAROSLAV, GAJDOŠ VLADIMÍR, HALUZA VLADIMÍR, HANÁK JAN 1920, HANÁK JAN 1908, HLADIŠ VOJTĚCH, HOJAČ LADISLAV, JUC.HORÁK JOSEF, P.HRONEK BENEDIKT, HRUBÝ ANTONÍN,HULÁK JAN, HUDEČKOVÁ FRANTIŠKA, JANČÁŘ CYRIL, JELÍNEK BEDŘICH, JELÍNKOVÁ ILSA, JOSEFÍK JOSEF, KAŇA TOMÁŠ, KAŠPAR GUSTAV, KAŠPAROVÁ BLAŽENA, KOČICA JAN, KOLÁŘ JIŘÍ, KOLÍSEK JOSEF, KORTNER PAVEL, KORTNEROVÁ HERDA, KREISL BEDŘICH, KŘIVDA JAN, KUBÍČEK VLADIMÍR, KUBÍČKOVÁ ANNA, KUBÍKOVÁ RŮŽENA, KUSÁK JAN

KUSAKOVÁ BARBORA,LEKEŠ JAN,LÖWY ERVÍN, LUHAN VÁCLAV, LUŽA BOHUSLAV, LUŽA JOSEF, MANDÍKOVA JANA, MANNHEIMER ERICH, Ing.Dr.MĚŠŤAN FR., MICHALČÍK ANTONÍN, MUDRÁK FRANTIŠEK, ONDRÁŠEK FRANTIŠEK, ONDŘEJÍČKOVÁ FR., PANČOCHA JOSEF, PELANT JOSEF, PEŠA LUDVÍK, PIJÁK TOMÁŠ, POKORNÝ FRANTIŠEK, POLÁK MAX, POLITZER VÍTĚZSLAV, PROCHÁZKA ZDENĚK, RANGL LADISLAV, RANGLOVÁ VLASTA, RECHTIG LADISLAV, REICH IZIDOR, ROTHOVÁ ERNA, ROSENFELD KURT, RYCHTALÍK JAN, ŘEŠETKA FRANTIŠEK, SCHÖN VIKTOR, SKOČKOVSKÁ MARIE, SLINTÁKOVÁ MARIE, SLINTÁK FRANTIŠEK, SMETANA LEON, SOUŠEK LUBOMÍR, STANOVSKÝ JAN, STRATIL EDUARD, STRATIL JAROSLAV, STRATILOVÁ ANEŽKA, ŠMÍD VÁCLAV, ŠKRÁŠEK RUDOLF, ŠPRÝSL JAROSLAV, TOLAR DOMINIK, VRÁBLÍK FRANTIŠEK, VRÁBLÍK JOSEF, VRBA ANTONÍN, WEIL VÍTĚZSLAV, WEIS VIKTOR, WEIS ZIKMUND, ZÁHORSKÝ METODĚJ, ZEMEK JAN, ZEMEK LADISLAV, JUDr.ZUKERMAN LEV


OBĚTI RASOVÉ PERSEKUCE:
860 OBČANŮ ŽIDOVSKÉHO PŮVODU
130 OBČANŮ CIKÁNSKÉHO PŮVODU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-01039
Pomník přidal: Jana Martináková
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Jaroslav Krajča

Autor: Petr Kudláček, 12.02.2017
Umístění: Uherský Brod, Svatopluka Čecha, starý hřbitov
Nápis:
MÍSTO ODPOČINKU
RODINY
KRAJČOVÉ

JAROSLAV
desátník pilot letec
v Olomouci
Skonal tragickou smrtí
při výzkumném letu
u Hodonína, 1. května 1925
ve stáři 22 let.
POSLEDNÍMU LETU ZDAR!
Dobytí vzduchu myšlenka tato
vedla tě do boje s přírodou mocnou.
Padnul jsi v nerovném boji,
moderní Ikare - hrdino letče.
MYŠLENKA TVÁ ŽIJE A VÍTĚZÍ!
Poznámka:

Pilot des. Jaroslav Krajča a pozorovatel por. Josef Heran zahynuli 1.5.1925 při letecké nehodě u Hodonína.
V Lidových novinách vyšel 3.5.1925 o nehodě článek: K leteckému neštěstí v Hodoníně. V pátek odpoledne došlo, jak včerejší odpolední Lidové noviny oznámily, v Hodoníně k leteckému neštěstí, které si vyžádalo životy letců poručíka Josefa Herana a četaře pilota Bohumila Krajče (chyba novináře, správně desátník a Jaroslav). Zjistilo se, že letadlo, dvojplošník francouzského typu Brequet, přistálo při cvičení ve čtvrtek v Hodoníně pro poruchu. Z Olomouce byl poslán mechanik, jenž telefonoval z Hodonína, že je potřebí nové pumpy. Pumpa byla poslána automobilem do Hodonína a závada byla odstraněna. Letadlo odstartovalo v pátek o půl 18. hodině za silného větru. Když bylo ve výši asi 70 metrů, bylo letadlo nárazem větru vrženo k zemi, sklouzlo po křídle a nárazem se vzňalo.
V novinách Pozor vyšel 3.5.1925 článek: Olomouc 2. května. Včera odpoledne došlo u Hodonína k velkému leteckému neštěstí. Ke spolupráci s tamní vojenskou posádkou bylo vysláno leteckým plukem č. 2 v Olomouci vojenské letadlo, řízené desátníkem pilotem Krajčou a pozorovatelem poručíkem Heranem. Včera odpoledne letadlo po malé opravě motoru, který byl v úplném pořádku, vzlétlo na hodonském cvičišti. Ve výši 60-70 m pilot chtěl zatočiti. V následujícím okamžiku letadlo přešlo do spirály a s plně pracujícím motorem zřítilo se střemhlav dolů. Při nárazu nastal výbuch nádrže benzínu, letadlo se vzňalo a oba letci uhořeli. Z trosek letadla byly vytaženy jen zuhelnatělé mrtvoly.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Ota Beneš

Autor: Petr Kudláček, 12.02.2017
Umístění: Uherský Brod, Svatopluka Čecha, starý hřbitov
Nápis:
OTA BENEŠ
četař - pilot leteckého pluku
nar.28.1.1903
zahynul tragickou smrtí
na Neředínském letišti v Olomouci
13.VI.1926
Poznámka:

Pilot čet. Ota Beneš zahynul 13.6.1926 při letecké nehodě v Olomouci. Pohřben je vedle svého přítele pilota Jaroslava Krajče.
V Lidových novinách vyšel 14.6.1926 o nehodě článek: Olomouc 13. června. Dnes ráno startovala na olomouckém letišti dvě vojenská letadla na služební cestě do Malacek na polní střelnici. Jedno z letadel řízené déle sloužícím četařem, polním pilotem Ottou Benešem, sletělo s výše 100 metrů a rozbilo se. Četař Beneš byl na místě mrtev. Jak se zjistilo, provedl četař Beneš ve výši 100 metrů prudkou zatáčku. Letadlo se propadlo a tak došlo k neštěstí. Provádět ostré zatáčky v tak nízké výši je zakázáno, neboť pilot musí počítati s tím, že silně nakloněné letadlo se může poněkud propadnout. zatáčky se proto musí provádět v takové výši, aby pilot mohl letouna ještě zachytit. Na neštěstí má vinu pilot sám, jenž byl nedávno pro přílišnou odvážnost potrestán domácím vězením. Velitel pluku ho ještě před cestou napomenul k opatrnosti.
V novinách Pozor vyšel 20.6.1926 článek: Poslední přání tragicky zesnulého pilota. V pátek odpoledne konal se v Uherském Brodě pohřeb polního pilota 2. leteckého pluku četaře Otakara Beneše, který se stal obětí nedělního leteckého neštěstí v Olomouci. Před časem vyslovil Beneš přání, aby byl pohřben vedle svého přítele Jar. Krajče, který před rokem se zřítil u Hodonína s letadla. Přání bylo vyhověno. nad rakví promluvil místostarosta Sokola Ferd. Prager a delegát 2. leteckého pluku z Olomouce.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Pomník přidal: Petr Kudláček