Dětmarovice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dagmar Šnapková, 26.11.2023
Umístění: Dětmarovice, před vchodem do hřbitova
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
OBČANŮ DĚTMAROVIC
UMUČENÝCH V KONC. TÁBORECH
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
HANUSEK ANTONÍN STAŇA EMIL
JEDLIČKA OLDŘICH SÝKORA ERVÍN
KIJONKA ALOIS VAŠTYL ANTONÍN
KYJONKA GUSTAV VELŠAR ŠTĚPÁN
POLOČEK FRIDOLÍN VRONKA LEO
RICHTER JOSEF CEINER JAN
VALICA JOSEF KIJONKA ERVIN
CHÝLEK JOSEF
LANZER JOSEF S RODINOU
LANZER ZIGMUND S RODINOU
ROZENZWEIG ZIGMUND S RODINOU
Poznámka:

Pomník obětem 2. světové války
Na paměť padlých byl postaven v parku před Dělnickým domem pomník. Jeho stavba probíhala současně s výstavbou celého parku v první polovině padesátých let a z historických dokumentů nelze zcela určit přesné datum. V roce 1955 se zde poprvé konala pietní vzpomínková akce u příležitosti oslav 10. výročí osvobození obce.
Autorem návrhu pomníku je první poválečný předseda MNV Albín Liberda, který byl svou profesí zednický mistr. Pomník je zděný ve tvaru křídla a uprostřed je umístěna deska z temné slezské žuly. Původně byl na desce  nápis poplatný své době „K uctění památky padlých příslušníků KSČ v Dětmarovicích z druhé světové války“ a pouze výčet jmen sedmi obětí.
Po sametové revoluci v roce 1992 byla zhotovena, doplněna o nová jména a osazena na pomník nová deska s nápisem: „K uctění památky občanů Dětmarovic umučených v koncentračních táborech za druhé světové války“ a následuje výčet 15 samostatných jmen a tří židovských rodin.
Protože pomník byl již delší dobu v chatrném stavu, byla v roce 2017 provedena jeho generální oprava. Odpadávající obložení bylo odstraněno, obklad, který držel pevně, byl řádně očištěn, zakonzervován, bylo sundáno oplechování a vše, včetně terasového základu, pak bylo postupně obloženo žulou ve dvou barevných tónech. Byla osazena i nová, v pořadí již tedy třetí, pamětní deska, na které je vyryt stejný text jako na desce z roku 1992. Velmi precizní práci odvel místní kameník pan Ploszek.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8111-22183
Souřadnice: N49°53'41.08'' E18°27'37.23''
Pomník přidal: Dagmar Šnapková
Příprava dat: Milan Lastovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dagmar Šnapková, 26.10.2018
Umístění: Dětmarovice, na hřbitově
Nápis:
ZA SVOBODU A PRAVDU

K UCTĚNÍ
PAMÁTKY
PADLÝCH VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

Benda Josef
Barteček Antonín I.
Barteček Sylv.
Barteček Antonín II.
Burián Karel
Babiš Augustin
Babiš František
Babiš Jindřich
Baňka TeodoR
Bolorek Alois
Franek Jan
Grobelný Alex
Groman Josef
Hanzel Emil
Jvánek Emil
Jendřejčík Jos.

Jurčík Teodor
Krůl Viktor
Krůček František
Kyjonka Karel
Kyjonka Alois
Kyjonka Ludvik
Kvičala Adolf
Lankoč Alois
Liberda Rudolf
Lanzer Leopold
Mulina Frant.
Mulina Alois
Mazák Jan
Mžiček Karel
Malchar František

Mencner Teofil
Nebroj Emanuel
Olma Viktor
Oršulik Karel
Rosenzweig Jak.
Střelec František
Stoklasa Jozef
Stoklasa Karel
Sebera Frant.
Sebera Leopold
Staniček Frant.
Salamon Josef
Sýkora Ludvík
Šefčík Rudolf
Šlefek Viktor

Šnapek Alois
Švéda Viktor
Trylek Stanislav
Uher Teofil
Uher Antonín
Uráč Rudolf
Ulman Antonín
Vojnar Ferd.
Vyslocha Jnoc.
Vyslocha Frant.
Zoremba Josef
Zdřálek Rudolf
Zuk Viktor
Zoremba Dom.
Zoremba Jan

Postaveno Družinou čsl. vál. poškozenců
s přispěním spoluobčanů
v Dětmarovicích
1923.
Poznámka:

V roce 1914 při vyhlášení všeobecné mobilizace nastoupilo z Dětmarovic do války přes 200 mužů. Ve válce padlo pravděpodobně 61 dětmarovických vojínů. Přesně tolik jmen je uvedeno na pomníku, který byl na jejich počest postaven na soukromém pozemku Josefa Něbroje. Ten místo k tomuto účelu daroval. Pomník byl odhalen v den výročí konce 1. světové války dne 28. října 1923. Slavnostnímu odhalení dodal váhy svou přítomností a proslovem spisovatel František Sokol-Tůma.
V den konání Radovánek dne 29. července 1945 byla na horní část pomníku umístěna pamětní destička s portrétem prezidenta T. G. Masaryka. Ta se však později ztratila.
Pomník stál v centru obce u okresní silnice přibližně v místech, kde je dnes parkoviště před samoobsluhou. Při výstavbě samoobsluhy byl v šedesátých letech přemístěn na místní hřbitov ke vstupu do urnového háje, kde stojí dodnes.
Autorem je Palous z Bruntálu. Jedná se o pylon na trojdílném betonovém podstavci. Nese text: „K uctění památky padlých ve světové válce.“ Následuje letopočet 1914 -1918, výčet 61 jmen padlých obětí a text „Postaveno družstvem čs. válečných poškozenců s přispěním spoluobčanů v Dětmarovicích 1923.“
Začátkem devadesátých let 20. století byla na místo, kde byl portrét T. G. Masaryka, umístěna reliéfní destička znázorňující prezidenta – sjednotitele při kovářské práci.
V roce 2018 byla provedena úprava nejbližšího okolí pomníku. V posledních letech se zde každoročně koncem října koná pietní vzpomínka u příležitosti vzniku samostatného Československa.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8111-22180
Souřadnice: N49°53'41.79'' E18°27'38.21''
Pomník přidal: Dagmar Šnapková
Příprava dat: Milan Lastovka

Pamětní deska osvobození obce

Autor: Dagmar Šnapková, 26.11.2023
Umístění: Dětmarovice, budova MÚ
Nápis:
1. KVĚTNA
1945
OSVOBODILA
SLAVNÁ RUDÁ ARMÁDA
OBEC
DĚTMAROVICE
Z FAŠISTICKÉ POROBY

NIKDY NEZAPOMENEME!
Poznámka:

pamětní deska, je umístěna na budově obecního úřadu. Byla odhalena dne 30. dubna 1975 v předvečer 30. výročí osvobození obce. Odhalil ji první poválečný předseda MNV Albín Liberda, autorem návrhu je Drahouš Poláček.
Při rekonstrukci budovy v roce 2003 byla sňata a v roce 2004 znovu osazena na novou fasádu do stejného místa jako dříve. V minulosti byla pod deskou umístěna váza z lipovské žuly. Bývalo zvykem, že při slavnostních příležitostech se do ní dávala kytička. Tato váza však na novou fasádu již nebyla instalována.


Souřadnice: N49°53'35.71'' E18°27'57.15''
Pomník přidal: Dagmar Šnapková
Příprava dat: Milan Lastovka