Praha 4

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.04.2012
Umístění: Praha 4, Pod Stárkou 36/4, na budově Sokol Michle
Nápis:
1939 - 1945

POLOŽILI JSME ŽIVOTY,
ABYSTE V LÁSCE A BRATRSTVÍ ŽILI

JUC ADLER DVOŘÁK VÍTĚZSLAV
ING FILIPEC MIROSLAV
HRDLIČKOVÁ BOHUMILA
MACHULDA JAROSLAV
NEDVĚD ZDENĚK
PECHMAN JAROSLAV
PECHMAN JAROSLAV ML
PECHMANOVÁ MARIE
POKORNÝ VÁCLAV
PROŠEK VÁCLAV
PRUŠÁK EDUARD ML
ŠMAHEL THEODOR
VOJTĚCH LADISLAV
ZELENKA JAN.
ZELENKA JAN ML
ZELENKOVÁ FRANTIŠKA

ČEST VÁM, HRDINOVÉ!

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA-MICHLE I

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28825
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi