Praha 4

Pamětní deska Jan Weinert

Autor: Josef Kareš, 13.10.2011
Umístění: Praha 4, Ohradní 111/55, Michle, vestibul gymnázia
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BÝVALÉHO
STÁTNÍHO ČS. REÁLNÉHO GYMNÁSIA
V PRAZE – MICHLI PŮSOBIL
V LETECH 1937 – 1939 PROFESOR
ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

JAN WEINERT PHDR.
IN MEMORIAM * 18. 12. 1914 + 17. 11. 1939

VÝZNAMNÝ PŘEDSTAVITEL ČESKOSLOVENSKÉHO
A ČESKÉHO STUDENSTVA.
BYL ZASTŘELEN NACISTY
DNE 17. LISTOPADU 1939 V PRAZE – RUZYNI.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
OBVODNÍ ÚŘAD PRAHA 4 17. 11. 1991

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček