Praha 4

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Obětí 6. května 553/2, v zahradě
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
DNE 6. KVĚTNA 1945 BYLI VE SKLEPĚ TOHOTO DOMU NACISTY POVRAŽDĚNI
ANTONIE BROTÁNKOVÁ, FRANTIŠEK BARTOŠ, JOSEFA BARTOŠOVÁ, MARTA BARTOŠOVÁ, LADISLAV DOUŠAN, MARIE DOUŠANOVÁ, BOHUMIL EICHLER, JOSEF FOGL, LADISLAV FRANCE, OLGA FRANCEOVÁ, JAN HÁČEK, VĚRA HÁJKOVÁ, KAREL HEMER, ANNA HEMEROVÁ, VOJTĚCH HOMOLKA, MAGDALENA HOMOLKOVÁ, ANNA HRYCHOVÁ, JIŘÍ KLABOUCH, JIŘÍ KOCOUREK, EMILIE KOCOURKOVÁ, VÁCLAV KRÁLÍK, BOŽENA KRÁLÍKOVÁ, VĚRA KRÁLÍKOVÁ, JAROSLAV KRONBERG, JOSEF KRONBERG, MIROSLAV LENOCH, MARIE LENOCHOVÁ, VĚRA LENOCHOVÁ, BOHUMIL MAXA, RUDOLF ŠEJDA, MIROSLAVA ŠEJDOVÁ, BOŽENA ŠEVČÍKOVÁ, JAROSLAV TAUŠ, FRANTIŠKA TAUŠOVÁ
ONV 4
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

"V Úsobské ulici 255 na Zelené lišce na Pankráci vtrhlo 6. května šest vojáků SS v půl deváté večer do sklepa a bez jakékoli výzvy střelbou zmasakrovali dalších 37 lidí, kteří se tam schovávali. Mezi oběťmi bylo deset dětí a třináct žen, z toho dvě těhotné. Jedna z nich, Němka, klečela před vojáky a prosila je, aby jí jako německou příslušnici ušetřili. Byla ale zavražděna i se svými dvěma dětmi. Po střelbě začali vojáci křičet: „Auf, auf!“ Nezraněné čtrnáctileté děvče, které se na výzvu postavilo, bylo zastřeleno vzápětí. Na odchodu ještě vojáci pro jistotu do padlých bodali bajonety a dobíjeli umírající pažbami. Dvanáct lidí mělo tu duchapřítomnost, že mrtvé předstírali i přes to, a masakr přežili. Při odchodu napsali vojáci na sklepní dveře cynické varování: „Tote. Nicht eintreten“. Následně vojáci dům vyrabovali, zastřelili posledního, nemocného, starého a hluchého nájemníka, kterého v něm našli, a byty zapálili."
(zdroj: Pavel Kmoch, Konec pánů benešovska, rukopis)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20655
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Pavel Kmoch

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 24.05.2011
Umístění: Praha 4, Obětí 6. května 554/04, Krč
Nápis:
DNE 6. KVĚTNA 1945
BYLO NA TOMTO MÍSTĚ ZAVRAŽDĚNO
ŠESTNÁCT NAŠICH SPOLUOBČANŮ
ČEST JEJICH PAMÁTCE
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28876
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Obětí 6. května 554/4
Nápis:
NA ZAHRADĚ TOHOTO DOMU BYLI 6. KVĚTNA 1945 ZAVRAŽDĚNI
KAREL DOLEJŠ, FRANTIŠKA DOLEJŠOVÁ, RUDOLF MAŠEK, MILAN PROCHÁZKA, JANA PROCHÁZKOVÁ, ANNA ŠÁROVÁ, JARMILA ŠÁROVÁ, BOŽENA ŠRÁMKOVÁ, EVA ŠRÁMKOVÁ, OTAKAR ŠVEJDA, ALOISIE ŠVEJDOVÁ, MILOUŠ DOLEŠÁK, JIŘÍ VURM, JOSEF VURM, DRAHOMÍRA VURMOVÁ ST., DRAHOMÍRA VURMOVÁ ML.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20637
Pomník přidal: Vladimír Štrupl