Praha 4

Pamětní deska rodina Linhartova

Autor: Milan Lašťovka, 28.05.2015
Umístění: Praha 4, Na bitevní pláni 1063, na domě
Nápis:
RODINĚ LINHARTOVÝCH
ZA JEJICH OBĚŤ PRO SVOBODU ZEMĚ
Václav Linhart
*21.7.1892 +4.7.1942
zahynul při zatýkání
Zdeněk Linhart
*12.5.1888 +17.1.1943
zahynul v KT Stutthof
Bedřich Linhart
*9.4.1886 +20.10.1944
popraven v pankrácké věznici
Otto Linhart
*24.9.1895 +29.3.1980
radiotelegrafista odbojové skupiny ÚVOD,
dožil se osvobození v ilegalitě

MČ Praha 4, 2015
Poznámka:

Pamětní deska umístěna na domě, kde žil Otto Linhart. Bratři Otto, Václav, Zdeněk a Bedřich patřili k oněm "tichým bojovníkům", kteří zajišťovali radiové spojení domácího odboje s londýnskou exilovou vládou. Deska byla odhalena v květnu 2015 za účasti primátora MČ Praha 4 Petra Štěpánka.

Bratři Linhartové
Václav Linhart
Václav Linhart (1892 – 1942) se zabýval rozšiřováním ilegálních tiskovin. Spolu s Jaroslavem Vojtou v roce 1939 ve Vojtově bytě (Pravoúhlá 1682/7, Praha 5) rozmnožili 2000 letáků s provoláním Dr. Edvarda Beneše "Všem věrným Čechoslovákům". Václav Linhart byl spolupracovník ilegální organizace Obrana národa a měl vazbu i na legendární Tři krále. Až do svého odchodu do ilegality bydlel v domě na adrese Rozkošného 1058/3, Praha 5. Po jeho odchodu do ilegality z bytu vysílala radiostanice Sparta II. Také zde Václav Linhart ukrýval radiotelegrafistu Jindřicha Klečku a další odbojáře. Dne 4. října 1941 byla v domě zatčena jeho manželka Karla Linhartová. Během zatýkání gestapo zastřelilo podnájemníka v domnění, že se jedná o Václava Linharta. Prakticky tak od 4. října 1941 byl Václav Linhart setrvale stíhán gestapem. Dopaden byl až 4. července 1942 v Plzni. Během pokusu o zatčení spolkl cyankáli a zemřel v plzeňské služebně gestapa. Jeho manželka Karla Linhartová byla vězněna v Ravensbrücku, kde se dožila konce okupace.

Zdeněk Linhart
Zdeněk Linhart (1888– 1943) se zabýval rozšiřováním ilegálních tiskovin. Také ukrýval radiotelegrafistu Jindřicha Klečku. K provozu ilegální vysílačky Sparta I poskytoval svůj byt. Působil též v roli ozbrojené ochrany ilegálních pracovníků. Na základě udání svého domovníka byl zatčen gestapem. Zemřel v roce 1943 v koncentračním táboře Stutthof.

Bedřich Linhart
Bedřich Linhart (1886 – 1944) - nejstarší z bratrů Linhartových. Byl příslušníkem československých legií v Rusku. Jako tlumočník v Petschkově paláci poskytoval v letech 1939 až 1941 československému odboji řadu cenných informací. Krátce ukrýval ve svém vozidle ilegální vysílačku Sparta I. Byl zatčen gestapem a od léta 1942 do 20. října 1944 pak vězněn v Pankrácké věznici. [10] Dne 20. října 1944 byl popraven v pankrácké sekyrárně.
(Zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-55198
Pomník přidal: Milan Lašťovka