Praha 4

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2005
Umístění: Praha 4, Na Květnici, Nusle, park před sokolovnou
Nápis:
V KVĚTNU 1945
PADLI POBLÍŽ TOHOTO MÍSTA
JAN DVOŘÁK
LADISLAV PADIOR
VÁCLAV ŠÍML
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-20616
Pomník přidal: Vladimír Štrupl