Praha 4

Památník Tří odbojů

Autor: Vladimír Štrupl, 15.04.2012
Umístění: Praha 4, Náměstí Generála Kutlvašra, Jiráskovy sady
Nápis:
1914 - 1918 1939 - 1945 1948 - 1989
Poznámka:

Jiráskovy sady naleznete na nuselském náměstí Generála Kutlvašra, které se dlouho jmenovalo Náměstí Československých legionářů. Původně zde býval hřbitov.
V současnosti je park rozdělen na horní část s památníkem a dolní, která má parkovou úpravu a na okraji je dětské hřiště. Dominantou náměstí byl dříve památník, který zde stál do 50. let min. století, kdy byl zničen. Současný Památník tří odbojů byl odhalen v roce 1997. Karel Kutlvašr (1895-1961) byl československý legionář, důstojník a generál, velel Pražskému povstání. (http://www.prahazelena.cz/jiraskovy-sady.html)
Text z info tabule:
Od roku 1927 stál na dnešním náměstí Generála Kutlvašra v Nuslích Památník padlým v 1. světové válce. V 80. letech 20. století byl pomník přestavěn na Památník I. a II. odboje a vyzdoben mj. sousoším Osvobození (rudoarmějec se samopalem) s citáty V.I.Lenina. Po roce 1990 bylo sousoší odstraněno, aby zde podle návrhů architektů F. Novotného a J. Suchana vznikl Památník tří odbojů s daty 1914-1918, 1939-1945 a 1948-1989.
Památník odhalená 26. června 1997 je doplněn fontánou připomínající tok času.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-28883
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.04.2005
Umístění: Praha 4, Náměstí generála Kutlvašra, park
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADLI
VÁCLAV FILANDR
MILAN MORAVEC
ANTONÍN ŠULC
ČEST JEJICH PAMÁTCE
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20586
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Kutlvašr

Autor: Vladimír Štrupl, 15.04.2012
Umístění: Praha 4, Náměstí Generála Kutlvašra 500/30
Nápis:
GENERÁL KAREL KUTLVAŠR
27.1.1895 - 2.10.1961

Stál u zrodu našich legií v Rusku. Jako jeden
z nejmladších generálů Československé armády
působil za německé okupace v odbojové organizaci
Obrana národa. V Pražském povstání v květnu 1945
velel vojenskému velitelství Velká Praha.
V roce 1948 obviněn z velezrady a odsouzen na doživotí.
Po amnestii v roce 1960 propuštěn.
Plně rehabilitován až v roce 1968.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi