Praha 4

Lípa svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 04.07.2020
Umístění: Praha 4, Libušská 294/129, před sokolovnou
Nápis:
STROMY
SVOBODY
1918
2018

SOKOLSKÁ LÍPA SVOBODY
Vysazená k oslavě 100. výročí založení republiky
T. J. Sokol Libuš
24.10.2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi