Praha 4

Pamětní deska Oldřich Večeřa

Autor: Josef Kareš, 24.05.2011
Umístění: Praha 4, Krchlebská 1888/02, Krč
Nápis:
ZDE ŽIL
OLDŘICH VEČEŘA
POPRAVENÝ 5.11.1942
V BERLÍNĚ
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20615
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Jaroslav Moravec

Autor: Josef Kareš, 05.06.2011
Umístění: Praha 4, Krchlebská 1890/06, Krč
Nápis:
ZDE PADL
JAR. MORAVEC
*17.2.1902, +8.5.1945
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20596
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš