Praha 4

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Sylvie Abbasová, 13.12.2011
Umístění: Praha 4, Družstevní Ochoz 431/15, Nusle, v parku za domem č.p.431/15
Nápis:
V KVĚTNU 1945
PADLI POBLÍŽ TOHOTO MÍSTA
ZDENĚK NEDVĚD
EMANUEL RADOSTA
ANTONÍN SNOPEK
ČEST JEJICH PAMÁTCE
ZPA
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20626
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 25.04.2011
Umístění: Praha 4, Družstevní Ochoz 5a/1717, Pankrác, areál TJ Pankrác
Nápis:
V BOJÍCH O PRAHU POLOŽILO SVÉ ŽIVOTY
NA OLTÁŘ OSVOBOZENÍ VLASTI
7 ČLENŮ S.K. VIKTORIA NUSLE:
JUDR. JAN POSPÍCHAL
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 33 R.
VINCENC ZIMA
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 41 R.
BOHUMIL ZIMA
PADL 6.5.1945 VE STÁŘÍ 25 R.
KAREL ŠTROBL
PADL 6.5.1945 VE STÁŘÍ 17 R.
VÁCLAV HOŘÍNEK
PADL 5.5.1945 VE STÁŘÍ 17 R.
JIŘÍ VESELÝ
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 20 R.

SKLÁNÍME SE V ÚCTĚ PŘED JEJICH
HRDINSTVÍM, ČEST JEJICH PAMÁTCE
TUTO DESKU VĚNOVAL NA VĚČNOU PAMĚŤ
VŠEM ČLENŮM A PŘÍZNIVCŮM DNE 26.8.1945
SPRÁVNÍ VÝBOR S.K. VIKTORIA NUSLE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28881
Pomník přidal: Jiří Porteš