Praha 4

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Filip Vojtášek, 19.03.2017
Umístění: Praha 4, Doudlebská 1334, proti domu čp. 1334
Nápis:
V KVĚTNU 1945
BYLI NA TOMTO MÍSTĚ ZAVRAŽDĚNI

FRANTIŠEK BARTOŇEK
JAROMÍR BROUSIL
JUSTIN DYMNIČ
FILIP DZEDZIK
VLADIMÍR DZEDZIK
VÁCLAV FAFEJTA
VÁCLAV HARAMUL
JIŘÍ HOMONAJ
JOSEF HOZÁK
MICHAEL KOPILOV
JAROSLAV KRONBERG
MATĚJ KUDRHALT
JAROSLAV NEMANSKÝ
JAN PRAŽÁK
ZDENĚK PRAŽÁK
BOHUSLAV ŠRAJER
FRANTIŠEK ŠRAJER
JOSEF KRONBERG
JOSEF TOMEŠ

TŘI NEZNÁMÍ RUDOARMĚJCI
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ONV 4
Poznámka:

8. května provedli příslušníci KG Wallenstein protiútok a zajali 23 obránců statku Reiknechtka, Byli odvedeni směrem k Doudlebské, kde si museli vykopat hrob a pak byli zavražděni.
(zdroj: Jiří Padevět, Krvavé finále)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20647
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pamětní deska Jarka Vnouček

Autor: Josef Kareš, 26.05.2011
Umístění: Praha 4, Doudlebská 1320/10
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
JARKA VNOUČEK
6. 5. 1945
VZPOMÍNÁME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20583
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš