á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

voj. Ludvík Mráz

* 18.8.1882 (Močovice, okr. Kutná Hora)
† 8.5.1915 (Jeger, Maďarsko)

Ludvík Mráz se narodil 19. srpna 1882 v Močovicích čp. 29. Vyučil se sedlářství. Po svatbě s Marií, rozenou Sochorovou, se přestěhoval do obce Chvaly u Prahy, kde vedl pohostinství. V prosinci roku 1914 byl Mráz odveden dne 15. února 1915 nastoupil k 21. pěšímu pluku do Kutné Hory. Z národnostních důvodů pro nespolehlivost, ale i pro udržení kázně a pořádku byl tento pluk přemístěn 20. dubna 1915 do Jageru v Uhrách. Vojín se stal příslušníkem 2. pochodové setniny, náležející pod 10. pochodový prapor. Dne 1.5.1915 napadl rakouský důstojník šavlí jednoho z českých vojínů. Voj. Mráz mu tento čin vytknul a uvedl, že si bude stěžovat českým poslancům. Proto byl obviněn ze vzpoury. Následujícího dne, 2. května, eskorta uvěznila vojína Mráze, a další. Obžalovaní byli postaveni před náhlý vojenský soud v Jageru. Soudní jednání bylo vedeno proti vzpouře, aniž by si někdo denunciace ověřil. Po čtyřech dnech byl vynesen rozsudek. Ludvík Mráz byl pro svůj výrok považován za původce, byl odsouzen k trestu smrti zastřelením, ostatní tři vojíni k dlouholetému odnětí svobody. V neděli 8. května časně ráno byl vojín Ludvík Mráz odvezen na cvičiště honvédské jižně od Jageru, kde byl po přečtení rozsudku ihned zastřelen. Pochován byl tajně 9. května večer.

Zdroje (mimo informací z desek):
www.mocovice.cz

VPM:
kenotaf - Praha 21, okres Praha 21
pamětní deska - Námestovo, stát Slovenská republika
pamětní deska - Močovice, okres Kutná Hora


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.