á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Karel Tomeš

* 11.7.1877 (Helvíkovice u Žamberka)
† 28.1.1945 (Dachau)

Karel Tomeš za 1. světové války působil na ruské frontě, jako velitel přední stráže se s celou setninou vzdal 17.12.1914 u Přemyšlu Rusům. V červenci 1917 se přihlásil do legií, do čs. legie v Rusku zařazen 26.1.1919. Pracoval mimo jiné v kanceláři evidenčního důstojníka ruských legií v Omsku a v mobilizačním odboru v Jekatěrinburku. V červenci 1919 byl jako invalida odeslán do vlasti. Po návratu do Brna pracoval na organizování a sjednocení legionářů, stal se členem ústředního zastupitelstva Československé obce legionářské a předsedou její brněnské župy.
V roce 1924 byl zvolen do městského zastupitelstva za čs. stranu socialistickou, 31.12.1925 byl zvolen starostou Brna, opětovně zvolen 19.2.1929, funkci vykonával až do roku 1935.
Okupace jej zastihla na odpočinku v Poldovce u Telče, kde byl v roce 1940 zatčen jako vedoucí odbojové sokolské skupiny. Vězněn v Brně v Sušilových kolejích, poté ve Vratislavi a Wolfenbüttelu. Ve Vratislavi byl v listopadu 1942 postaven před lidový soud, spolu s dalšími městskými zaměstnanci, Ing. Benešem a Ing. Mackerlem. Byl odsouzen k trestu tři a půl letům žaláře, poté převezen do káznice v Amberku Po uplynutí trestu byl vrácen do Brna, kde v Kounicových kolejích čekal marně osm měsíců na propuštění. Dne 8.8.1944 byl převezen do koncentračního tábora v Dachau, zde zemřel na skvrnitý tyfus, který mu byl naočkován.

Řády a vyznamenání:
– Řád sv. Sávy III. třídy (1929)
– Řád Bílého orla IV. třídy (1929)
Jiné pocty:
– pojmenovaná ulice: Tomešova (Brno, k.ú. Staré Brno, od 25.9.1946)
– čestný občan Brna (in memoriam – 9.9.1947)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=936
https://www.brno.cz/obcan/vyznamne-osoby-a-vyroci/slavne-osobnosti/?pg=detail&idosobnosti=188

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.