á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Július Horváth

* 8.2.1923 (Kremnica)
† 28.11.1944 (Horný Turček)

Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pre účasť na ilegálnom protifašistickom hnutí bol zaistený a vylúčený zo štúdia. Pred vypuknutím Slovenského národného povstania spolupracoval s ilegálnym okresným vedením Komunistickej strany Slovenska v Kremnici. Počas SNP zástupca veliteľa Piateho oddielu Druhej československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Po prechode SNP do hôr ho nemeckí fašisti zajali a uväznili v Kremnici. V roku 1944 bol popravený v Turčeku. Jeho telo bolo identifikované 17.4.1945 v masovom hrobe. Vyznamenaný Radom SNP I. tr. in memoriam (1945).

Zdroje (mimo informací z desek):
https://www.kjkk.sk/uploads/fck/file/kalendar-osobnosti-rok-2013.pdf

VPM:
hrob - Kremnica, stát Slovenská republika
pamětní deska - Kremnica, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.