á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: cs.wikipedia.org

JUDr. Josef Nejedlík

* 28.12.1909 (Láz, okres Třebíč)
† 15.1.1942 (Osvětim)

Josef Nejedlík byl český novinář a odbojář. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde byl 2.7.1934 promován na doktora práv. Vojenskou službu absolvoval v letech 1934 až 1936 u 11. dělostřeleckého pluku v Košicích, do zálohy odešel v hodnosti podporučíka. Následně studoval na univerzitě ve Vídni. Po studiích pracoval jako úředník zemského kulturního úřadu v Brně a redaktor časopisu Moravský hospodář. Pravidelně vystupoval v rozhlase. Byl aktivním členem Sokola, členem předsednictva Svazu československého studentstva, jednatelem Svazu slovanského studentstva.
Za německé okupace se aktivně zapojil do odboje s vazbami na špionážní síť Avala-Modrý kruh, bojující proti Třetí říši. V červnu 1940 byl zatčen a uvězněn na Kounicových kolejích, následně v Moravské Ostravě a nakonec ve Vratislavi (Breslau). V srpnu 1941 byl odsouzen Vrchním zemským soudem ve Vratislavi za přípravu velezrady spočívající v tom, že spolu s dalšími osobami v letech 1939 a 1940 v Moravské Ostravě, Olomouci, Brně, Valašském Meziříčí a na dalších místech Protektorátu Čechy a Morava založili a udržovali velezrádné spolčení. Protože obžaloba o většině jeho činnosti neměla důkazy, byl odsouzen k trestu, který si již odseděl ve vyšetřovací vazbě. Místo propuštění však byl předán brněnskému gestapu, které ho odeslalo do koncentračního tábora v Osvětimi. Tam v lednu 1942 za neznámých okolností zemřel.
Za jeho zásluhy v protifašistickém odboji mu prezident Československé republiky udělil dne 17.11.1945 Československý válečný kříž 1939 in memoriam. Na jeho rodném domě v obci Láz byla 10.10.1948 slavnostně odhalena pamětní deska, u které byla v průběhu několika dalších desetiletí pořádána každý rok vzpomínková shromáždění a pokládán věnec.

Fotografie: Josef Nejedlík před rokem 1930.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Nejedl%C3%ADk
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=919

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.