á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Štábní kapitán Josef Krulich

* 19.12.1895 (Lukavice)
† 20.9.1970

Po ukončení čtyřtřídní obecné školy se za další 4 roky vyučil holičskému řemeslu, které provozoval do r. 1914. V roce 1915 byl odveden k 18. pěšímu pluku a s ním odešel v květnu na ruské bojiště. V září 1915 přešel do zajetí (Luck, Dárnice u Kyjeva, Murom a Nižný Novgorod) a v červenci 1916 se přihlásil do čs. armády v Rusku. Po základním výcviku byl zařazen k čs. legiím v hodnosti četaře a odeslán na německou frontu, kde byl přidělen ke 4. rotě 2. pěšího pluku. S ním se zúčastnil všech bojů: Pinské bažiny, Maněvyči, Zborov, Tarnopolský ústup, boje na Magistrále (st. Marianovka, Simbirsk) a s ním se také 8.4.1920 vrátil do vlasti jako rotmistr. 11.11.1920 byl demobilizován.
Další kariéra:
1.3.1921 znovu mobilizován (posádka Josefov, rotmistr z povolání)
1921 poddůst. škola u 4. pěšího pluku v Josefově
1921 - 28 posádky na Podkarpatské Rusi (Hust, Sovljuš, Marmarošská Solotvina, rtm.)
1922 uzavřel sňatek s Annou Františkou roz. Hejčlovou
1923 spojovací kurs telegrafního učiliště v Kutné Hoře
1925 odborná zkouška kanc. služby u MNO v Praze
1926 štábní rotmistr
1928 praporčík
1932 - 39 Kostelec nad Orlicí, praporčík kanc. služby
Jeho záznamy zmiňují také ilegální činnost za německé okupace: Od roku 1943 pracoval zpravodajsky a organizačně v úseku Kostelec n. Orl. u skupiny "Ch" praporu "DE".
5.- 9.5.1945 velel četě zál. mužstva („v obč. obleku“), s níž 8.5., obsadil kostelecká kasárna a poté vykonával hlídkovou činnost ve městě a okolí.
5.května 1945 povolán do čs. vojska výnosem MNV, (štáb.prap.)
1945 - 46 Jihlava
1946 - 47 Vyškov na Moravě, Bruntál, Vysoké Mýto, Rokytnice v Orl. horách, Žilina, (npor.)
1948 (kpt.)
1951 odchod z činné služby (štáb. kpt.)
Josef Krulich zemřel 20.9.1970.

Zdroje (mimo informací z desek):
Martin Brynych
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.