á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

poručík in memoriam Josef Adam

* 7.08.1902 (Kácov nad Sázavou)
† 30.09.1947 (Bílý Kříž, Beskydy)

Zastřelen v boji s banderovci v prostoru hory Bílý Kříž Beskydy.


Vyučil se řezníkem a pracoval jako řeznický tovaryš u různých firem.

Za okupace byl aktivně zapojen do protifašistického odboje a zúčastnil se osvobozovacích bojů na Ostravsku.

Po Květnové revoluci se stal příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a naposledy vykonával službu na velitelství stanice SNB Frýdek – Místek.

Dne 30. září 1947 v nočních hodinách došlo na hoře Bílý kříž k prudké přestřelce se skupinou banderovců, ve které byl vrchní strážmistr Adam banderovci zastřelen.
Za velkou osobní statečnost prokázanou v boji s nepřítelem byl Josef Adam povýšen do hodnosti poručíka in memoriam.

Vzpomínky bývalého četaře ČSA na bojové akce proti banderovcům:
V závěru měsíce září byla jednotka přesunuta k Beskydám. Ubytování bylo v kasárnách v Novém Jičíně a Valašském Meziříčí.
Hned první noc po přesunu hlásila četnická stanice Staré Hamry, že v rekreačním hotelu na Bílém Kříži jsou čtyři silně podnapilí banderovci. K okamžitému zásahu určil velitel naši četu, která měla jen 19 zdravotně schopných mužů včetně velitele. Vyjeli jsme po 22hodině na četnickou stanici do Starých Hamer, kde jsme obdrželi bližší informace.
Byl jsem velitelem prvního družstva a dostal jsem za úkol obkličovat hotel po kraji lesa vlevo od cesty. Od četnické stanice jeli před naší nákladním „študebakrem“ tři předválečné osobní tatrovky s četníky. Cesta vedla po lesních neupravených cestách až pod vrchol Beskyd k Bílému Kříži. Tatrovky snadněji překonávaly neupravené výmoly na cestě, než náš „študebakr“, který měl za sebou svá válečná léta a proto se také poněkud opozdil za osobními tatrovkami. Byla jasná, úplňkem měsíce ozářená půlnoční krajina. Když jsme se blížili k cíli své cesty začala velmi silná střelba ze samopalů. Rychle jsme seskákali z auta a začali po jednotlivých družstvech plánovaný obkličovací manévr. Šel jsem v čele družstva po kraji lesa, krytí stínem s prstem na spoušti samopalu, když jsem uviděl před sebou v pološeru, asi 8 metrů, polonahou klečící postavu. Jako přízrak. Zastavil jsem družstvo a přiblížil se k postavě na dosah. Sáhl jsem ji na rameno, tělo bylo teplé a celé v krvi. Nevěděli jsme, zda jde o banderovce nebo o příslušníka četnického družstva. Poslal jsem spojku za velitelem čety do rekreačního hotelu Bílý Kříž, který byl určen jako spojovací stanoviště obou skupin. Součastně moje družstvo dokončilo obklíčení levé části hotelu, kde měli být opilí banderovci.
V té době přišli k místu neznámého padlého muže oba velitelé. Velitel četníků okamžitě poznal svého příslušníka a nahlas zvolal: „To je náš strážmistr Adam“. ( pozn.: ADAM JOSEF , poručík in. , nar. 7.8.1902 - † 30.9.1947 ). Je pravděpodobné, že četnické družstvo padlo do nastražené pasti. Zpráva o opopilých banderovcích byla zřejmě vymyšlena přímo banderovci. Pod pohrůžkou likvidace padal zprávu o nich telefonem na četnickou stanici číšník. Četnické družstvo po příjezdu k hotelu bylo napadeno za jasného svitu měsíce z okraje lesa banderovci. Ustupujícího a zraněného strážmistra Adama se jim podařilo chytit živého, vysvléknout ho z uniformy, bot a opřeného o strom zastřelit. Celou akci podnikli banderovci s cílem získat četnickou uniformu pro snadnější pohyb k západní hranici.
Druhý den a několik dalších dnů, byly silným vojenským uskupením Beskydské lesy očištěny od posledních zbytků banderovských tlup.
(zdroj: Jan Gara)

VPM:
pomník - Sedliště, okres Frýdek - Místek
pomník - Bílý Kříž, okres Frýdek - Místek


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.