á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

poručík in memoriam František Vrbka

* 15.7.1924 (Bystřice nad Pernštejnem)
† 23.3.1943 (Praha)

Framtišek Vrbka byl nadšený sportovec, hodně lyžoval, chodil do skauta a do Sokola. Obecnou i měšťanskou školu absolvoval v Bystřici a poté nastoupil na reálné gymnázium do Nového Města na Moravě. Otec ale následně změnil místo svého zaměstnání a mladý František se musel stěhovat do Prostějova, kde chodil i na gymnázium.
Po vypuknutí války se rozhodl pro odchod do čs. zahraniční armády ve Francii. Ještě před Vánocemi 1939 se neúspěšně pokusil přejít na lyžích na Slovensko. Podruhé se mu podařilo přejít hranice 19.1.1940 společně se svým kamarádem. Maďarské hranice přecházeli několikrát, vždy byli chyceni a vráceni zpět. Teprve na pátý pokus se jim podařilo přejít, potom se dostali přes Jugoslávii, Řecko a Turecko lodí do Marseille.
Do čs. vojska v Agde ve Francii byl Vrbka odveden a zapsán 6.5.1940. Byl přidělen k dělostřeleckému pluku I a zařazen ke 3. baterii do Sigean. Tam se setkal s kamarádem por. Bohumírem Martínkem, který si nad ním vzal patronát. Po zhroucení Francie se evakuoval do Velké Británie, kde opět sloužil u dělostřelectva. Tam dostudoval střední školu a v roce 1941 složil maturitu ve Witchurch. Absolvoval také školu pro důstojníky dělostřelectva v záloze a byl postupně povýšen až na četaře aspiranta.
V srpnu 1942 byl Vrbka vybrán pro zvláštní úkoly ve vlasti. Absolvoval celou řadu kurzů s cílem připravit se na budoucí vysazení do Protektorátu. Po ukončení výcviku byl zařazen do výsadkové skupiny BRONSE vedené poručíkem Martínkem. Třetím členem skupiny byl radiotelegrafista Antonín Kubec.
Výsadek byl naplánován na noc ze 14. na 15. března 1943, stroj Halifax však nedosáhl cíle své cesty. U Neubiberg nedaleko Mnichova byl zasažen palbou protiletadlového dělostřelectva a zřítil se k zemi. I přes následnou expozi a požár se dvěma členům posádky podařilo přežít. Jednalo se o palubního mechanika Malcolma Johna Hudsona a Františka Vrbku. Mladý výsadkář měl těžké popáleniny a rychle byl převezen do mnichovské nemocnice. Záhy bylo z materiálů nalezených u letounu zjištěno, že posádka měla plnit zvláštní úkoly na území bývalého Československa. Německé bezpečnostní orgány začaly Vrbku po probrání se z bezvědomí vyslýchat. Jeho stav byl však velmi vážný. Nakonec byl převezen do lazaretu SS v Praze-Podolí, kde zemřel na následky zranění a popálenin.

Vyznamenání:
– Pamětní medaile čs, zahraniční armády se štítky F – VB (1943)
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945)
Jiné pocty:
– povýšen na poručíka dělostřelectva in memoriam

Zdroje (mimo informací z desek):
https://www.hrdinovevalky.cz/person/vrbka-frantisek/
https://www.lib.cas.cz/parasut/vrbka.htm

VPM:
pamětní deska - Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
pamětní deska - Prostějov, okres Prostějov
pomník - Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.