á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv Nela Dubáková

plukovník František Fryč

* 23.12.1895 (Praha)
† 9.9.1973

Důstojník Československé armády. Za války pracoval ve zpravodajské službě a byl zapojen do skupiny generála Moravce v rámci IV. Oddělení Ministerstva národní obrany v Londýně. Plukovník Fryč byl také jedním ze tří důstojníků, kteří navázali jako první kontakt s agentem A-54 Paulem Thümmelem, což byl informační zdroj, který vojenské zpravodajství Československé armády využívalo už někdy od roku 1935.

Za války byl plukovník, tehdy štábní kapitán Fryč vedoucím šifrového oddělení v Anglii a dá se říci, že přímo řídil spojení s parašutistickou skupinou Silver A. Byl také jedním z mála lidí, kteří věděli, že bude proveden atentát na tehdejšího říšského protektora Heydricha.

Po válce působil v letech 1945-1949 jako přednosta šifrového oddělení na MZV. Po svém prvním zatčení 23.4.1948 a tříměsíční vazbě v Pankracké věznici byl pensionován.

Roku 1949 byl znovu zatčen v souvislosti s akcí D/4 (internace režimu nepohodlných osob ve věznici Mírov) a na základě informací J. Bydžovského, který se domníval, že plk. F. Fryč odešel do exilu - proto jej uvedl ve vynuceném doznání jako spolupachatele "vraždy Jana Masaryka". Ačkoliv byl plk. Fryč podroben těžkému fyzickému i psychickému týrání veškerá svá obvinění neustále popíral. Obdivuhodná odvaha a statečnost, s jakou plk. Fryč dokázal čelit svým vyšetřovatelům, byla jedním z hlavních důvodů proč bylo vykonstruované obvinění z vraždy Jana Masaryka staženo.
Plk. Fryč byl v roce 1950 na základě nedostatku důkazů odsouzen „pouze“ ke třem letům těžkého žaláře.

Po svém propuštění po odpykání trestu dožil v ústraní v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2000 my byl udělen titul „čestného velvyslance“ in memoriam.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.orlickytydenik.cz/badatel-frantisek-fryc-byl-neprehlednutelnou-postavou/
VÚA Praha
Fotografie poskytla Nela Dubáková, pravnučka plk. Fryče

VPM:
hrob - Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.