á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Brigádní generál in memoriam Ing Bohuslav Závada

* 17.1.1890 (Býškovice)
† 26.8.1942 (Berlín - Plötzensee)

Brigádní generál in memoriam Ing. Bohuslav Závada vystudoval stavební inženýrství na České technice v Brně. Za první světové války narukoval k 14. zeměbraneckému pěšímu pluku a s ním na ruskou frontu. Byl dvakrát raněn, v roce 1915 zajat a 20. června 1916 vstoupil do ruských legií nejprve jako náborový pracovník v zajateckých táborech. Do vlasti se vrátil jako podplukovník 5. střeleckého pluku v roce 1920. Poté sloužil na MNO v Kanceláři čs. legií.
V roce 1926 se stal velitelem pluku v Břeclavi, 1928 byl jmenován zástupcem velitele 30. pěšího pluku ve Vysokém Mýtě a od října 1931 do září 1938 (s výjimkou období od prosince 1935 do srpna 1936) jeho velitelem. Od roku 1935 se podílel na projektech hraničních opevnění ve východních Čechách, zejména ochranného pásma Orlických hor. Po začátku okupace odešel z armády a učil na průmyslové škole v Hradci Králové.
V době 2. světové války se zapojil do činnosti „Obrany národa“, gestapem byl zatčen 8.2.1940, obviněn z velezrady. Vězněn v Pardubicích, Lipsku, Gollnově, Berlíně-Alt Moabitu. K trestu smrti odsouzen 7.1.1942, rozsudek vykonán 26.8.1942 v Berlíně-Plötzensee.
(V databázi VHÚ Praha je veden jako Bohumil.)

Zdroje (mimo informací z desek):
Petr Vacek
http://www.holesov.cz/kultura/cestne-hroby/cestne-hroby-vojaci/3-bohus-zavada
http://forum.valka.cz/topic/view/126719/Zavada-Bohuslav
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=osobnosti
Vysokomýtský zpravodaj 1/2005

VPM:
kenotaf - Holešov, okres Kroměříž
pamětní deska - Býškovice, okres Přerov
pomník - Dobrotice, okres Kroměříž


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.