á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

podplukovník Bohuslav Bouček

* 2.4.1886 (Poděbrady)
† 22.11.1953 (Praha)

Prof. MUDr. Bohuslav Bouček se narodil 2.4.1886 v Poděbradech, kde jeho otec i děd byli známými lékaři. Sám promoval na Lékařské fakultě UK v roce 1911. Jeho manželkou se stala v roce 1912 malířka Ludmila Schnirchová, dcera známého sochaře Bohuslava Schnircha. Před 1. světovou válkou pracoval také jako asistent profesora Jedličky v Praze.
V rakousko-uherské armádě lékař 36. pěšího pluku. Zajat: 26.11.1916, Nova Bezeska v Haliči. Odtud byl na vlastní žádost odeslán do Srbska; po evakuaci Srbska byl jako dobrovolný lékař přidělen do jihoslovanského armádního sboru v Oděse. Přihlášení do legií: Petropavlovsk. Do čs. legie v Rusku zařazen 29.8.1917, 4. nemocnice, starší lékař. Konec v legiích 11.1.1920, poslední útvar 5. nemocnice, poslední hodnost podplukovník.
Po návratu do vlasti působil kratší dobu v čs. armádě, poté se již věnoval medicíně. Stal se vedoucím farmakologického ústavu a později řádným profesorem farmakologie na Lékařské fakultě v Brně. V letech 1933-35 byl zvolen děkanem této fakulty.
Za nacistické okupace zatčen v akci Albrecht der Erste 1. září 1939, vězněn v Brně na Špilberku, poté v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald do roku 1940. Asi po roce byl pro nemoc propuštěn, ale opět v prosinci roku 1941 byl uvězněn na několik měsíců v Kounicových kolejích v Brně. Po skončení 2. světové války spoluzaložil Lékařskou fakultu v Hradci Králové a stal se jejím prvním děkanem. V roce 1946 založil na Karlově universitě v Praze deontologický ústav čili ústav lékařské etiky.
Před I. válkou vystoupil z řím. kat. církve, za války přijal v Oděse pravoslaví, krom toho jistý čas že inklinoval ke svobodnému zednářství, vstoupil mezi válkami do evangelické církve.

Vyznamenání:
Řád svatého Sávy (1914),
Královský srbský Kříž Milosrdí,
Řád srbského Červeného kříže (1913),
Revoluční medaile (1920),
Řád Sokola s hvězdou (1923),
bulharský Řád za zásluhy (1936)

Zdroje (mimo informací z desek):
Petr Pazdera Payne, vnuk B. Boučka, autor výtahu z válečných deníků B. Boučka
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=osobnosti

VPM:
pamětní deska - Poděbrady, okres Nymburk


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.