á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Setník Bohumil Kubišta

* 21.8.1884 (Vlčkovice)
† 27.11.1918 (Praha)

Setník Bohumil Kubišta byl český malíř, grafik a výtvarný teoretik.
Byl nemanželským synem z chudé venkovské rodiny, proto cestu k umění neměl snadnou, ale pro-sadil si ji. Do 1896 – navštěvoval obecnou školu v Praskačce u Hradce Králové, od mládí se u něj projevovalo výtečné matematické nadání; 1903 – absolvent reálky v Hradci Králové, je přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze; už následující rok přešel na Akademii výtvarných umění do ateliéru Vlaho Bukovace. Ani zde dlouho nevydržel a z akademie odešel. Krátce cestoval do Flo-rencie a do Paříže.
V říjnu 1905 – nastoupil jednoroční vojenskou službu u přístavního dělostřelectva v Pule.
1906 – odjel studovat do Florencie, posléze 1909 - odjel studovat do Francie. V následujících letech (kterým se z důvodů našeho zaměření blíže nevěnujeme) byl čelným představitelem pražské umě-lecké avantgardy, hledačem nových uměleckých směrů, průkopníkem existencialismu a kubismu v malířství, významným kritikem, často pobýval v zahraničí.
I. 1913 – povýšen na důstojníka v záloze
IV. 1913 - z existenčních důvodů nastoupil vojenskou službu, působil jako poručík pobřežní baterie dělostřelectva v Pule, nadále pokračoval v umělecké činnosti
20.12.1914 – dělostřeleckou palbou potopil francouzskou ponorku Curie, která pronikla do přístavu, vyznamenán vysokým vojenským Leopoldovým řádem
1915 – povýšen na nadporučíka, i ve válečných podmínkách pokračoval v umělecké činnosti, pový-šen na setníka, velitel baterie Punto Christo
1918 – po absolvování střeleckého kursu ve Vídni sloužil v Lublani
28.10.1918 – přihlásil se jako velitel pancéřového vlaku, vyslaného na Slovensko
27.11.1918 – zemřel ve vojenské nemocnici na Karlově náměstí v Praze na španělskou chřipku, pohřben v Kuklenách (Hradec Králové). Jeho náhrobní pomník s velkým plošným reliéfem a nápi-sem "Obsáhnouti život silným tahem" je dílem sochaře Františka Bílka.

Zdroje (mimo informací z desek):
M. Nešlehová – Bohumil Kubišta, Praha – Odeon 1984
http://silenthunter.czweb.org/forum/viewtopic.php?p=2511&sid=7b77e440011a89f119b564ad2c7a65c3
http://www.blisty.cz/2003/9/23/art15475.html
http://zivotopis.osobnosti.cz/bohumil-kubista.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Kubišta

VPM:
hrob - Hradec Králové, okres Hradec Králové
pamětní deska - Praskačka, okres Hradec Králové


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.