á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Prof. PhDr. Bohumil Kladivo

* 24.6.1888 (Křtiny, okres Blansko)
† 8.2.1943 (Brno)

Bohumil Kladivo byl geodetem, astronomem a vysokoškolským pedagogem – působil jako profesor brněnské české techniky a Masarykovy univerzity v Brně. Na filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval matematiku a fyziku, v roce 1912 tam získal doktorát filozofie. Později studoval ještě vyšší geodézii v Brně a sférickou astronomii ve Vídni. Jeho zásluhou byla Československá republika zapojena v roce 1936 na světovou geodetickou síť. V profesní kariéře se věnoval matematice, fyzice, astronomii a geodézii, publikoval řadu vědeckých prací.
Bohumil Kladivo vždy projevoval silné vlastenecké smýšlení a obdiv k první republice, jeho postoje v období tzv. druhé republiky po Mnichovu 1938 byly výrazem osobní statečnosti a přispěly k perzekuci za okupace. Poprvé byl zatčen 1.9.1939, v den vypuknutí 2. světové války, v akci Albrecht der Erste (rukojmí), vězněn v Brně na Špilberku do 10.10.1939. Znovu zatčen při prvním stanném právu 30.9.1941, vězněn v Brně Pod kaštany, propuštěn 11.11.1941. Neustále byl předmětem pozornosti gestapa, to podlamovalo jeho nepříliš pevné zdraví. K posledním uvěznění došlo za heydrichiády, kdy byl posléze jako nevyléčitelně nemocný propuštěn. Krátce po propuštění v únoru 1943 zemřel, 12.2.1943 byl zpopelněn v Krematoriu města Brna. Je pohřben v Brně na Ústředním hřbitově (skup. H 5, hrob č. 405c).

Vyznamenání:
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen prezidentem republiky 13.4.1946)
– Pamětní odznak 2. národního odboje (udělen ministrem vnitra, 1951)
Jiné pocty:
– pojmenovaná ulice (Kladivova – Brno, k.ú. Černá Pole, od 25.9.1946)
– Kladivova observatoř (Ústav geodézie FS VUT v Brně – pojmenována 4.2.2003 k 60. výročí úmrtí)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=819
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Kladivo
http://www.cestousvetla.com/prof-phdr-bohumil-kladivo/

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.